Plan og byggesak

Innhold

PLAN

På denne siden vil du finne informasjon om plan- og bygningsloven (PBL), hva en reguleringsplan er og hvordan man går fram for å utarbeide en reguleringsplan.

BYGGESAK

På denne siden vil du finne  informasjon om byggesak, hvordan du søker på tiltak etter plan- og bygningsloven og annen nyttig informasjon knyttet til byggesak.