Klima- og energiplan: Oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram

Innhold

Birkenes kommunestyre vedtok i sak 095/21 oppstart av planarbeid med klima- og energiplan for Birkenes kommune 2023-2031. Samtidig ble det vedtatt å legge ut forslag til planprogram på høring og offentlig ettersyn.

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, forventninger og føringer, aktuelle utredningstema og fremdriftsplan.

Merknader og innspill til planprogrammet sendes til Birkenes kommune innen 9. februar 2022.

E-post: postmottak@birkenes.kommune.no

Adresse: Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland

Merk: Dette gjelder kun innspill til planprogrammet. Innspill til klima- og energiplanen vil mottas under innspillsperioden som foreløpig er satt til våren 2022.

Planprogram