Transporttjenesten for funksjonshemmede/ TT-kort

Innhold

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten), er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi rutetilbudet ikke er tilrettelagt for dem.

Om transporttjenesten for funksjonshemmede

Fylkeskommunen har ansvar for transporttjenesten for funksjonshemmede. Tilbudet omfatter transport fra dør til dør.

Det er etablert en transportordning som gir godkjente brukere et elektronisk TT-kort som kan brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet den enkelte bruker mottar fastsettes på grunnlag av antall brukere og den aktuelle budsjettramme.

Kommunene i tidligere Aust-Agder fylke behandler søknader til ordningen.

  • Søknadsfrister: 15. mai og 15. november
  • Tildeling av midler 2 ganger pr år: 1. januar og 1. juli.

Søknadsskjema for TT-kort for brukere i Birkenes

Før du søker om TT-kort, må du skaffe en legeerklæring. Skjema for legeerklæring finner du nedenfor.

Skjema for legeerklæring

Ferdig utfyllt legeerklæring lastes opp i digitalt søknadsskjema. 

Digital søknad om TT-kort

Dersom du ikke kan søke digitalt, kan du bruke søknadsskjemaet nedenfor. Husk å legge ved legeerklæring.

Søknaden sendes da til Birkenes kommune, postboks 115, 4795 Birkeland

Søknad om TT-kort

Skjema for Legeerklæring

Mer informasjon

Du finner mer informasjon på nettsidene til Agder fylkeskommune.