Startlån

Innhold

Hvis du ikke får boliglån i vanlig bank og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital, kan du søke startlån fra kommunen.

Startlån er for barnefamilier og personer som er i særlig utfordrende situasjoner og mangler en egnet bolig.

Les mer om startlån og hvordan du søker på Husbankens hjemmeside

Kommunens saksbehandler på søknader om startlån heter Anne Katrine Rislaa. Du treffer henne i servicetorvet på kommunehuset hver tirsdag. Ønsker du å gjøre en timeavtale, når du henne på mob. 924 89 922 eller e-post: anne.katrine.rislaa@birkenes.kommune.no