Serveringsbevilling

Innhold

For å drive et serveringssted må du ha serveringsbevilling. Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat og/eller drikke og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Serveringssteder kan være restauranter, kafeer, konditorier, gatekjøkken, potetvogner, puber og bensinstasjoner.

Serveringsbevilling

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted. Det samme gjelder kiosker som i tillegg til vanlige kioskvarer selger mat som varme pølser.

Serveringsstedet skal ha en daglig leder som har det reelle ansvar for den daglige driften. Daglig leder må være myndig og må ha bestått etablererprøven.

 Oppmelding til etablererprøven: Send epost til servicetorv@birkenes.kommune.no 

Søknad om serveringsbevilling

Forhold knyttet til byggesak

Før oppstart av serveringssted er det viktig å kontakte byggesaksavdelingen i kommunen for kartlegging av mulighetene til å drive serveringssted der man har tenkt. Dette er eksempler på forhold som må undersøkes nærmere: 

  • bruksendring
  • forhold rundt vann og avløp
  • parkering
  • byggets tilstand/brannvern
  • samtykke fra Arbeidstilsynet

Byggesaksavdelingen kan kontaktes via kontaktskjema