Borgerlige vigsler

Innhold

Kommunene har fra 01.01.2018  overtatt ansvaret for borgerlige vigsler.

Tid og sted for vigsler

Birkenes kommune gjennomfører vielser fredager fra kl. 11:00 - 14:00 og enkelte lørdager til kl. 15. I 2022: 14. mai, 25. juni, 30. juli, 20. august. Om du ønsker vigsel en av disse lørdagene, vennligst gi beskjed senest innen den første dagen i den aktuelle måneden. 

Birkenes kommune tilbyr vielser også til brudepar som er bosatt i andre kommuner.

Vielser i kommunal regi (fredager) finner sted i Birkenes kommunehus, kantina.

Det åpnes for at vielser kan finne sted annet sted etter særskilt avtale med vigslerne. Det forutsettes at kostnader ved et annet vielsessted dekkes av brudeparet.

Birkenes kommune tar ikke betalt for vielser som avholdes innenfor normal arbeidstid (8-15:30) og i Birkenes kommunehus. For vielser utenom normal arbeidstid inkl. lørdag, og for vielser ved annet vigselssted enn Birkenes kommunehus betales et gebyr på kr. 1000,-.

Vigslere i Birkenes kommune

  • Gyro Heia, ordfører
  • Anders Christiansen, varaordfører
  • Anne Stapnes, rådmann 

Kontakt

Avtale om borgerlig vielse gjøres med henvendelse til Birkenes kommune ved Erlend Hareide på e-post erlend.hareide@birkenes.kommune.no, eller på telefon  99 60 21 47.

 

Hvordan foregår seremonien?

Brudeparet, forlovere og gjester bør møte opp 10 - 15 minutter før avtalt tid for vielse (oppmøtested avtales nærmere med den som skal vie dere). Brudeparet må vise legitimasjon før seremonien starter, gyldig legitimasjon er pass, førerkort eller bankkort med bilde og personnummer. Asylsøkerbevis godtas ikke som legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis en av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vielsen kan skje på norsk eller engelsk, for andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Dere må gjerne ha ekstra pynt, dekorasjoner, musikk og andre kunstneriske innslag under seremonien Dette organiserer, bestiller og betaler dere selv.

Gi beskjed på forhånd om dette.

Seremonien varer vanligvis i 10 - 15 minutter. Selve vielsen foregår ved at viglseren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vielsesprotokollen.

Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed på forhånd, gjerne når dere bestiller tid for vigsel. Dere kan også gi beskjed til vigsleren før seremonien starer. Ringene settes på når vigsleren har erklært dere som ektefolk.

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med brudeparet.

Erklæring og attester

Før vielsen må brudeparet selv sørge for at egenerklæringer, forlovererklæringer og attester er sendt til folkeregisteret som skal bekrefte at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt.

Folkeregisteret vil deretter utstede en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Denne må sendes til Birkenes kommune v/politisk sekretær, Pb 115, 4795 Birkeland eller leveres på kommunehuset seneste to uker før vielsen.

Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionale skattekontor. Skattekontoret for Birkenes er i Grimstad.

Endelig vielsesattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Veien til ekteskapet - steg for steg (Skatteetaten)

Her finner du skjema og veiledning: Skatteetaten.no