Kommunestyre- og fylkestingsvalg 11. september 2023

Innhold

Velkommen til valgsidene for Birkenes kommune. Her finner du aktuell informasjon om valget.
Kommunestyrevalg

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer,
er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser
i kommunestyret.

Det er kommunestyrevalg i september hvert fjerde år.

Fylkestingsvalg

Fylkestinget er det øverste politisk valgte styret i en fylkeskommune og treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen. Det består av representanter valgt av folket ved direkte valg samtidig med kommunestyrevalget hvert fjerde år.

Valgresultat 2023

Valgstyret godkjente valget i møte tirsdag 12. september:

Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2023

Det nyvalgte kommunestyret godkjenner kommunestyrevalget endelig i konstituerende kommunestyremøte 12. oktober. Oversikt over personene som ble valgt til kommunestyret følger fra side 24 i valgprotokollen. Listekandidater med to stjerner er valgt som kommunestyremedlemmer. Listekandidater med én stjerne er valgt som varamedlemmer. Fra side 19 følger oversikt over kandidatenes listerangering sammenlignet med ny rangering etter at stemmetillegg, personstemmer og slengere er regnet med.

Medlemmer av Birkenes kommunestyre 2023 - 2027

Medlemmer og varamedlemmer av Birkenes kommunestyre 2023 - 2027

Det er fylkesvalgstyret som godkjenner fylkestingsvalget. Fylkesvalgstyret har ennå ikke hatt møte og godkjent fylkestingsvalget, så valgprotokollen for dette valget er ennå ikke klar. Det nyvalgte fylkestinget godkjenner fylkestingsvalget endelig i konstituerende fylkestingsmøte.

Kommunen meldte valgresultatet inn til Valgdirektoratet valgkvelden 11. september kl. 23. Som følge av tekniske problemer hos Valgdirektoratet ble resultatet fra Birkenes og mange andre kommuner i Norge ikke tilgjengelig på valgresultat.no før langt på natt.

Hvem har stemmerett? 

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Statsborgere fra andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av året, og som er registrert bosatt i Norge innen 30.juni i år.
  • Utenlandske statsborgere fra øvrige land som har fylt 18 år innen utgangen av året, og har bodd i Norge sammenhengende i mer enn 3 år.
Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens kommune- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet i Birkenes kommune på følgende steder:

Birkeland: Kommunehuset og Biblioteket

Herefoss: Herefoss Handel AS

Engesland: Nærbutikken Engesland

Manntallet blir liggende ute på disse stedene fra og med ca 11. juli og fram til og med valgdagen 11. september 2023.

Har du flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni i år, står du fremdeles manntallsført i den kommunen du flyttet fra.

Vil du avlegge stemme på valgdagen, må du stemme i den kommunen du er manntallsført. Ellers er det mulig å forhåndsstemme fra hvilken som helst kommune i landet.

Står ikke navnet ditt i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes: Birkenes kommune, Valgstyret, Pb 115, 4795 Birkeland

Når og hvor kan du stemme?

Tidligstemming

Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen. I Birkenes kan du stemme i kommunenes servicetorv i ordinær åpningstid.

I uke 27, 28, 29 og 30 (3.-28.juli) er det åpent mandag kl 12-14 og torsdag kl 12-14.

Fra og med uke 31 (31.juli-9.august) er det åpent mandag kl 10-14, tirsdag kl 10-14, torsdag kl 10-14 og fredag kl 10-14

Ring gjerne kommunen på forhånd for å avtale tid på tlf.nr 37 28 15 00

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.

I Birkenes kan du stemme på kommunehuset mandag-fredag kl 10-15.30 i perioden. De to siste torsdagene (31.august og 7.september) er åpningstidene kl 10-19.

I tillegg holdes det åpent disse dagene:

Dato Sted Åpningstid
Fredag 18.august (Birkelandsdagene) Biblioteket 10:00-18:00
Lørdag 19.august (Birkelandsdagene) Kommunehuset 10:00-14:00
Lørdag 2.september Biblioteket 10:00-14:00

 

Stemme på valgdagen 

Valgdagen er 11.september. Denne dagen må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregisteret per 30. juni i år

Valglokaler og åpningstid

Valgkrets Stemmested Åpningstid
Birkeland Kommunehuset 09:00-20:00
Herefoss Herefoss skole- og grendehus 12:00-19:00
Engesland Engesland skole- og grendehus 12:00-19:00

Ordinær stemming skjer i valglokalene innenfor åpningstiden. Husk legitimasjon! Har du i tillegg valgkortet klart, vil stemmegivningen gå raskere.

Stemme hjemme og på institusjon

Velgere som av helsemessige årsaker ikke kan møte i stemmelokalet under forhåndsstemmeperioden, kan be om å få stemme hjemme i egen bolig.

Hjemmestemming foregår ved at to stemmemottakere kommer hjem til velgeren på et nærmere avtalt tidspunkt. De har med seg alt som trengs for at du skal kunne stemme hjemmefra.

Velgeren må ta kontakt med valgansvarlig på tlf 37281500, gjerne så tidlig så mulig, for å avtale tidspunkt for hjemmestemming. Siste frist er 8. september kl 10:00 

Vi trenger følgende informasjon;

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Adresse (veinavn og nummer)
  • Telefonnummeret ditt

Velgere som bor på institusjon i kommunen, vil bli gitt anledning til å stemme på avtalt tidspunkt.

Tilrettelegging

Har du bevegelseshemming eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å få avgitt din stemme? Ta kontakt med kommunens servicetorv (tlf 37 28 15 00) for å sjekke om det er tilrettelagt/kan tilrettelegges for deg.

Legitimasjon og valgkort

For å få avgitt stemme, må du legitimere deg. Gyldig legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort (også digitalt) eller bankkort med bilde. Det kan også være annen legitimasjon, men minstekravet er at legitimasjonen skal inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Valgkort skal normalt mottas senest 10.august. Ved årets valg får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Du vil motta det i din digitale postkasse eller i Altinn.

Dersom du har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har benyttet ID-porten de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt i posten.

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer tid om du har det med deg, eller har lastet det ned ved stemmegivningen. 

Husk: Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Godkjente valglister til kommunestyrevalget

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Høyre

Industri- og Næringspartiet

Kristelig Folkeparti

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Venstre

Oversikt - alle valglistene

Valgstyret i Birkenes 

Valgstyret er et folkevalgt organ valgt av kommunestyret med ansvar for å forberede og gjennomføre valget på kommunalt nivå. Mye av forberedelsen og gjennomføringen av valget er delegert til valgteamet (se nedenfor).

Her er lenken til oversikt over valgstyrets møter og medlemmer 

Et stemmestyre er et folkevalgt organ som administrerer stemmegivningen i stemmekretsen på valgdagen. Det er tre stemmekretser i Birkenes kommune, Birkeland, Herefoss og Engesland, og ett stemmestyre i hver av disse kretsene. De tre stemmestyrene i Birkenes kommune har ansvaret for hvert sitt valglokale på valgdagen. 

Stemmestyrene i Birkenes - Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Valgteamet i Birkenes

Valgteamet består av kommunalt ansatte og har som oppgave å forberede og gjennomføre valget.

Valgteamet

Elin Eikeland Andersen (valgansvarlig)

Karl Naadland Janz (valgansvarlig)

Erlend Hareide

Aud Hellen Bergland

Maria Røstad

Send epost til valgteamet

Tidligere valgresultater i Birkenes og resten av Norge finner du her

Informasjon fra Valgdirektoratet