Kommune- og fylkestingsvalg 2023

Innhold

Velkommen til valgsidene for Birkenes kommune. Her finner du aktuell informasjon om valget 2023.

Kommune-og fylkestingsvalg 11.september 2023

Informasjon fra Valgdirektoratet

 Hvem har stemmerett?

  • Norske statsborgere som er over 18 år har stemmerett.
  • Statsborgere fra andre nordiske land som er over 18 år og som bor i Norge har stemmerett.
  • Utenlandske statsborgere fra øvrige land, er over 18 år og har bodd i Norge sammenhengende i mer enn 3 år har stemmerett.
Kommunestyrevalg

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer,
er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser
i kommunestyret.

Det er kommunestyrevalg i september hvert fjerde år, og holdes neste gang i 2023.

 Fylkestingsvalg

Fylkestinget er det øverste politisk valgte styret i en fylkeskommune og treffer vedtak på vegne av fylkeskommunen. Det består av representanter valgt av folket ved direkte valg samtidig med kommunestyrevalget hvert fjerde år.

 

Valgteam i Birkenes

Elin Eikeland Andersen

Karl Naadland Janz

Erlend Hareide

Aud Hellen Bergland

Maria Røstad

Send epost til valgteamet

 

Tidligere valgresultater i Birkenes og resten av Norge finner du her