Stortingsvalg 2021

Innhold

Velkommen til valgsidene for Birkenes kommune. Her finner du aktuell og nyttig informasjon om stortingsvalget 2021.

Les mer om STORTINGSVALGET 2021

Hvem har stemmerett?

Du har stemmerett ved stortingsvalget dersom du

 • er norsk statsborger
 • har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge
Valgdagen 2021

Valglokaler og åpningstid

Valgkrets Stemmested Åpningstid
Birkeland Kommunehuset 09.00-20.00
Herefoss Herefoss skole og grendehus 12.00-19.00
Engesland Engesland skole og grendehus 12.00-19.00

Ordinær stemming skjer i valglokalene innenfor åpningstiden. Husk legitimasjon, har du i tillegg valgkortet klart, vil stemmegivningen gå raskere.

Tilrettelegging

Har bevegelseshemming eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å stemme? Ta kontakt med kommunens servicetorv (37 28 15 00) for  å sjekke ut om det er tilrettelagt/kan tilrettelegges for deg.

Valg i pandemi - smittevern

Vi vil til en hver tid forholde oss til de nasjonale og lokale smittevernregler som er gjeldende.

Vi har et felles ansvar og minner om at vi alle i stemmelokalet:

 • forholder oss til gjeldende smittevernregler
  • holder oss borte ved symptomer på Covid-19
  • bruker tilgjengelig håndsprit ved inn- og utgang
  • holder avstand

Vi ber om at velger:

 • oppholder seg i stemmelokalet mindre en 15 minutter
 • benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme.
Karantenestemming på valgdagen 2021
 • Møt opp på grusplassen i nordenden av kommunehuset. (Fortrinnsvis i bil, men alle blir tatt imot.) Plassen er skiltet med "Karantenstemming"
 • Ring 911 24 399 for å kontakte valgansvarlig
 • Ta høyde for litt venting
Stemming i isolasjon 2021
 • Ring kommunens servicetorv (37 28 15 00) innen kl 10.00 på valgdagen for å melde fra om ønsket hjemmestemming
 • Du blir senere ringt opp av en valgmedarbeider for avtale om tidspunkt

Hjemmestemming vil foregå utendørs. Husk legitimasjon og eventuelt valgkort. 

Forhåndsstemming

Siste uke for forhåndsstemming (6.-10. september)

Mandag til onsdag 10.00-15.30 Kun på kommunehuset.

Torsdag 10.00-19.00 - Utvidet åpningstid! Kun på kommunehuset.

Fredag 10.00-15.00 Kun på kommunehuset.

Husk legitimasjon

Du må vise legitimasjon når du skal stemme. Legitimasjon kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon.

Legitimasjonen må minst inneholde navn, fødselsdato og bilde. 

Forhåndsstemming 10. august - 10. september 2021

Vi oppfordrer så mange som mulig til å forhåndsstemme, og tilrettelegger ekstra godt for forhåndsstemming i år.  

Tid og sted for forhåndsstemming finner du her.

Elektronisk valgkort

Ved årets stortingsvalg får du tilsendt valgkortet ditt digitalt. Du vil motta det i din digitale postkasse eller i Altinn.

Dersom du har reservert deg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller ikke har benyttet ID-porten de siste 18 månedene, kommer du til å få valgkortet tilsendt i posten.

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett.

Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer tid om du har lastet det ned ved stemmegivningen.

Valgkortet gjelder ikke som legitimasjon.

Står du i manntallet?

Dersom du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og sametingsvalget 2021.

Du kan undersøke om du står i manntallet i Birkenes kommune på følgende steder:

Birkeland: Kommunehuset, Biblioteket

Herefoss: Herefoss Mat

Engesland: Engesland Handel

Manntallet blir liggende ute på disse stedene fra og med 13. juli og fram til og med valgdagen 13. september 2021. Har du flyttet til en annen kommune og Folkeregisteret ikke har mottatt melding om flytting innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Du kan da velge om du vil stemme på valgdagen i den kommunen du flyttet fra, eller om du vil forhåndsstemme i vår kommune, og vi sender forhåndsstemmen til din tidligere bostedskommune.

Står ikke navnet ditt i manntallslistene som er lagt ut, eller det er andre feil i listene, kan du kreve at feilen blir rettet opp. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og sendes: Birkenes kommune, Valgstyret, Pb 115, 4795 Birkeland Valgstyre