Ungdomsrådet

Innhold

Informasjon om ungdomsråd

Alle kommuner er pålagt ved lov å ha et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom. Ifølge Kommunelovens § 5-12 skal Ungdomsrådet være valgt av Kommunestyret for inntil to år av gangen. Medlemmene skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Ungdomsrådet er et rådgivende organ for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder ungdom.

I Birkenes består Ungdomsrådet av ni medlemmer i alderen 13-19 år.

Les mer om ungdomsråd her: Regjeringen.no

 

Møtekalender og medlemmer

Møtekalender

Medlemmer

Magnus Mosfjell (leder)
Hanne Mollestad
Eline Stoveland
Anders Erlandsen
Emil Nygård
Kristian Birkeland
Gabriel Teistedal
Baard Furholt
Hui Ann Risøy

Møteinnkallinger og møtereferater

Møterunde 1/2021 - 25.01.2021

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Møterunde 2/2021 - 15.03.2021

Møteinnkalling

Ingen møteprotokoll, da møtet ble avlyst.

Møterunde 3/2021 - 26.04.2021

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Møterunde 4/2021 - 27.09.2021

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Møterunde 5/2021 - 25.10.2021

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Møterunde 6/2021 - 22.11.2021

Møteinnkalling

Møteprotokoll

Lovverk, forskrifter og veiledere

Kommuneloven § 5-12 om ungdomsråd m.m.

Forskrift om medvirkningsordninger

Veileder for ungdomsråd, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Veileder om barn og unge i plan- og byggesak, fra KMD