Kommunedirektør og ledergruppe

Innhold

Anne Stapnes Kommunedirektør Anne Stapnes er øverste leder for kommunens   administrasjon. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen   drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den   er gjenstand for betryggende kontroll.

 Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren utgjør sammen med kommunalsjefene kommunens strategiske ledelse.

Kommunedirektøren møter fast i kommunestyret og formannskapet.

E-post: anne.stapnes@birkenes.kommune.no

Mobil: 976 35 373

Kommunens øverste administrative ledelse består av kommunedirektør, økonomisjef, kommunalsjef for organisasjon og oppvekst og kommunalsjef for samfunn og helse.

Ledergruppens hovedoppgaver er å være bindeledd mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte.

 

Tom Olstad Økonomisjef Tom Olstad

 E-post: tom.olstad@birkenes.kommune.no

 Mobil: 928 83 880

 

 

Marianne Moen Knutsen

 Kommunalsjef : Marianne Moen Knutsen

 E-post: marianne.moen.knutsen@birkenes.kommune.no

 Mobil: 994 90 369

Aud Hellen Bergland Enhetsleder kommunikasjon og kultur: Aud Hellen Bergland

 E-post: aud.hellen.bergland@birkenes.kommune.no

 Mobil: 481 22 530

Terje Bakken Enhetsleder ressurssenteret: Terje Bakken

 E-post: terje.bakken@birkenes.kommune.no

 Mobil: 414 02 831

 

May Olaug Horverak Teamleder/rektor Birkenes læringssenter: May Olaug Horverak

 E-post: may.olaug.horverak@birkenes.kommune.no

 Mobil: 475 04 357

Nina Martinsen Enhetsleder/rektor Kulturskolen BLINK: Nina Martinsen 

 E-post: nina.martinsen@birkenes.kommune.no

 Mobil: 941 40 297

 

Kristian Cummings Enhetsleder/rektor Birkeland skole: Kristian Cummings 

 E-post: kristian.cummings@birkenes.kommune.no

 Mobil: 482 56 029

 

Arnold Aas Enhetsleder/rektor Valstrand skole: Arnold Aas 

 E-post: arnold.aas@birkenes.kommune.no

 Mobil: 900 68 498

 

Jarle Tommy Hansen Enhetsleder/rektor Herefoss skole: Jarle Tommy Hansen

 E-post: jarle.tommy.hansen@birkenes.kommune.no

 Mobil: 469 09 770

 

Wenche Reinertsen Enhetsleder/rektor Engesland oppvekstsenter: Wenche Reinertsen

 E-post: wenche.reinertsen@birkenes.kommune.no 

 Mobil: 901 75 347

 

Elisabeth Dovland

 Teamleder/styrer Engesland barnehage: Elisabeth Dovland

 E-post: elisabeth.dovland@birkenes.kommune.no

 Mobil: 480 92 945

 

Mette Harberg

 Enhetsleder/styrer Natveitåsen barnehage: Mette Harberg

 E-post: mette.harberg@birkenes.kommune.no

 Mobil: 472 94 066

 

Torbjørn Vik Enhetsleder NAV Birkenes: Torbjørn Vik

 E-post: torbjorn.vik@nav.no

 Tlf.: 5555 3333

 

Tjenesteområde samfunn og helse 

Bente Moland Somdal Kommunalsjef Bente Moland Somdal

 E-post: bente.moland.somdal@birkenes.kommune.no

 Mobil: 945 04 581

 Enhetsleder teknisk drift og forvaltning: Øyvind Raen

 E-post: oyvind.raen@birkenes.kommune.no

 Mobil: 913 46 023

 

Trude Murberg 2

 Enhetsleder hjemmetjenesten: Trude Murberg

 E-post: trude.murberg@birkenes kommune.no

 Mobil: 996 24 015

 

May Kristin Ødegård Enhetsleder Birkenes sykehjem: May Kristin Ødegård

 E-post: may.kristin.odegard@birkenes.kommune.no

 Mobil: 994 19 300

 

Siri Ohrvik

 Enhetsleder boveiledertjenesten: Siri Ohrvik

 E-post: siri.ohrvik@birkenes.kommune.no

 Mobil: 941 74 269