Kommunedirektør og ledergruppe

Innhold

Kommunedirektør Anne Stapnes er øverste leder for kommunens administrasjon. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren utgjør sammen med kommunalsjefene kommunens strategiske ledelse.

Kommunedirektøren møter fast i kommunestyret og formannskapet.

E-post: anne.stapnes@birkenes.kommune.no

Mobil: 976 35 373

Kommunens øverste administrative ledelse består av kommunedirektør, kommunalsjef samfunnsutvikling, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse og velferd og økonomisjef.

Ledergruppens hovedoppgaver er å være bindeledd mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte.

Kommunalsjef  Halvor Nes

E-post: halvor.nes@birkenes.kommune.no

Mobil: 917 12 310

Kommunalsjef Marianne Moen Knutsen

E-post: marianne.moen.knutsen@birkenes.kommune.no

Mobil: 994 90 369

Kommunalsjef Bente Moland Somdal

E-post: bente.moland.somdal@birkenes.kommune.no

Mobil: 945 04 581

Økonomisjef Tom Olstad

E-post: tom.olstad@birkenes.kommune.no

Mobil: 928 83 880

Teknisk forvaltning: Merete Holtan

E-post: merete.holtan@birkenes.kommune.no

Mobil: 920 43 715

Teknisk drift: Morten Nilsen

E-post: morten.nilsen@birkenes.kommune.no

Mobil: 951 60 348

Kommunikasjon og kultur: Aud Hellen Bergland

E-post: aud.hellen.bergland@birkenes.kommune.no

Mobil: 481 22 530

Hjemmetjenesten: Trude Murberg

E-post: trude.murberg@birkenes kommune.no

Mobil: 996 24 015

Birkenes sykehjem: May Kristin Ødegård

E-post: may.kristin.odegard@birkenes.kommune.no

Mobil: 994 19 300

Ressurssenteret: Terje Bakken

E-post: terje.bakken@birkenes.kommune.no

Mobil: 414 02 831

Boveiledertjenesten: Signe Ann Jørgensen

E-post: signe.ann.jorgensen@birkenes.kommune.no

Mobil: 941 74 269

Kulturskolen BLINK: Nina Martinsen (rektor)

E-post: nina.martinsen@birkenes.kommune.no

Mobil: 941 40 297

Birkenes læringssenter: May Olaug Horverak (rektor)

E-poste: may.olaug.horverak@birkenes.kommune.no

Mobil: 475 04 357

Birkeland skole: Kristian Cummings (rektor)

E-post: kristian.cummings@birkenes.kommune.no

Mobil: 482 56 029

Valstrand skole: Arnold Aas (rektor)

E-post: arnold.aas@birkenes.kommune.no

Mobil: 900 68 498

Engesland skole: Wenche Reinertsen

E-post: wenche.reinertsen@birkenes.kommune.no 

Mobil: 901 75 347

Herefoss skole: Jarle Tommy Hansen

E-post: jarle.tommy.hansen@birkenes.kommune.no

Mobil: 469 09 770

Birkeland barnehage: Anne Skribeland

E-post: anne.skribeland@birkenes.kommune.no

Mobil: 473 83 734

Natveitåsen barnehage: Mette Harberg

E-post: mette.harberg@birkenes.kommune.no

Mobil: 472 94 066

Engesland barnehage: Elisabeth Dovland

E-post: elisabeth.dovland@birkenes.kommune.no

Mobil: 480 92 945