Kommunedirektør og ledergruppe

Innhold

Portrettbilde av Anne Stapnes Kommunedirektør Anne Stapnes er øverste leder for kommunens   administrasjon. Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen   drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den   er gjenstand for betryggende kontroll.

 Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren utgjør sammen med kommunalsjefene kommunens strategiske ledelse.

Kommunedirektøren møter fast i kommunestyret og formannskapet.

E-post: anne.stapnes@birkenes.kommune.no

Mobil: 976 35 373

Kommunens øverste administrative ledelse består av kommunedirektør, økonomisjef, kommunalsjef for organisasjon og oppvekst og kommunalsjef for samfunn og helse.

Ledergruppens hovedoppgaver er å være bindeledd mellom kommunens politiske ledelse og kommunens ansatte.

Portrettbilde av Tom Olstad Økonomisjef Tom Olstad

 E-post: tom.olstad@birkenes.kommune.no

 Mobil: 928 83 880

 

Tjenesteområde organisasjon og oppvekst

Portrettbilde av Marianne Moen Knutsen

 Kommunalsjef : Marianne Moen Knutsen

 E-post: marianne.moen.knutsen@birkenes.kommune.no

 Mobil: 994 90 369

 

Portrettbilde av Aud Hellen Bergland Enhetsleder kommunikasjon og kultur: Aud Hellen Bergland

 E-post: aud.hellen.bergland@birkenes.kommune.no

 Mobil: 481 22 530

 

Portrettbilde av Terje Bakken Enhetsleder ressurssenteret: Terje Bakken

 E-post: terje.bakken@birkenes.kommune.no

 Mobil: 414 02 831

 

Portrettbilde av May Olaug Horverak Teamleder/rektor Birkenes læringssenter: May Olaug Horverak

 E-post: may.olaug.horverak@birkenes.kommune.no

 Mobil: 475 04 357

 

Portrettbilde av Jo EskildEnhetsleder/rektor Kulturskolen BLINK: Jo Eskild

E-post: jo.eskild@birkenes.kommune.no

Mobil: 993 72 012

 

Portrettbilde av Kristian Cummings Enhetsleder/rektor Birkeland skole: Kristian Cummings 

 E-post: kristian.cummings@birkenes.kommune.no

 Mobil: 482 56 029

 

Portrettbilde av rektor Tore Abrahamsen Enhetsleder/rektor Valstrand skole: Tore Abrahamsen 

 E-post: tore.abrahamsen@birkenes.kommune.no 

 Mobil:  477 12 414

 

Portrettbilde av Jarle Tommy Hansen Enhetsleder/rektor Herefoss skole: Jarle Tommy Hansen

 E-post: jarle.tommy.hansen@birkenes.kommune.no

 Mobil: 469 09 770

 

Portrettbilde av Wenche Reinertsen Enhetsleder/rektor Engesland oppvekstsenter: Wenche Reinertsen

 E-post: wenche.reinertsen@birkenes.kommune.no 

 Mobil: 901 75 347

 

Portrettbilde av Elisabeth Dovland

 Teamleder/styrer Engesland barnehage: Elisabeth Dovland

 E-post: elisabeth.dovland@birkenes.kommune.no

 Mobil: 480 92 945

 

Portrettbilde av Mette Harberg

 Enhetsleder/styrer Natveitåsen barnehage: Mette Harberg

 E-post: mette.harberg@birkenes.kommune.no

 Mobil: 472 94 066

 

Portrettbilde av Torbjørn Vik Enhetsleder NAV Birkenes: Torbjørn Vik

 E-post: torbjorn.vik@nav.no

 Tlf.: 5555 3333

 

Tjenesteområde samfunn og helse 

Portrettbilde av Bente Moland Somdal Kommunalsjef Bente Moland Somdal

 E-post: bente.moland.somdal@birkenes.kommune.no

 Mobil: 945 04 581

 

 Portrettbilde av Øyvind RaenEnhetsleder teknisk forvaltning og drift: Øyvind Raen

 E-post: oyvind.raen@birkenes.kommune.no

 Mobil: 913 46 023

 

Portrettbilde av Turde Murberg

 Enhetsleder hjemmetjenesten: Trude Murberg

 E-post: trude.murberg@birkenes kommune.no

 Mobil: 996 24 015

 

Portrettbilde av May Kristin Ødegård Enhetsleder Birkenes sykehjem: May Kristin Ødegård

 E-post: may.kristin.odegard@birkenes.kommune.no

 Mobil: 994 19 300

 

Portrettbilde av Oddbjørn Hagen Enhetsleder boveiledertjenesten: Oddbjørn Hagen

 E-post: oddbjorn.hagen@birkenes.kommune.no

 Mobil: 934 05 431