Psykososialt kriseteam

Innhold

  • Har du eller noen du er glad i vært utsatt for en alvorlig hendelse kan du/dere få bistand fra kommunens kriseteam.
  • Bistand fra kriseteamet kan gis i alle akutte situasjoner der det ikke er tilstrekkelig med bistand fra ordinært hjelpeapparat. Eksempler her kan være alvorlige ulykker, uventede dødsfall, overfall, ran og andre skarpe hendelser som medfører stort kroppslig eller psykisk ubehag. Bistand fra kriseteamet gis i den akutte fasen og kriseteamet vil veilede ift videre oppfølging.

Ved behov for bistand fra kriseteamet ring 900 29 131.

Kriseteamet er tilgjengelig alle dager hele døgnet.