Politisk ledelse

Innhold

Her finner du kontaktinformasjon for ordfører, varaordfører og gruppeledere.

Ordfører

Gyro Heia er ordfører i Birkenes. Hun representerer Senterpartiet og har vært ordfører siden oktober 2019.

Ordfører treffes på mobil  917 17 521 eller e-post

 

Varaordfører

Anders Christiansen fra Arbeiderpartiet er varaordfører.

Mobil : 900 35 778, epost

 

Gruppeledere

 
Arbeiderpartiet Anders Christiansen    
Fremskrittspartiet Odd Gunnar Tveit    
Høyre Arild Windsland    
Kristelig Folkeparti Torbjørn Bjorvatn    
Senterpartiet Aders S. Topland    
SV/MDG Ruth Kylland Martinsen