Personvernombud

Innhold

Birkenes kommunes personvernombud heter Dagfrid Aasen og jobber som HMS- og kvalitetsrådgiver.

Personvernombudet skal jobbe for å unngå krenkelse av personvernet både overfor ansatte og innbyggerne.

Personvernombudet skal blant annet å bidra til at virksomheten:

  • Informerer om hvilke personopplysninger som blir samlet inn og hvorfor.
  • Holder oversikt over opplysningene som behandles.
  • Gir innsyn til den opplysningene gjelder.
  • Kontrollerer tilgangen til opplysningene.
  • Ber om samtykke fra de personene opplysningene gjelder før opplysningene blir behandlet.
  • Beskytter informasjonen slik at den ikke kommer på avveier.
  • Vurderer risiko for sikkerhetsbrudd og konsekvenser.
  • Sletter personopplysninger det ikke lenger er behov for

Personvernombud

Dagfrid Aasen

Birkenes kommune

Postboks 115

4795 Birkeland

Telefon: 37 28 15 00

E-post: daaa@birkenes.kommune.no