Økonomi og handlingsplaner

Innhold

Økonomi- og handlingsplan 2024-2027 og årsbudsjett 2024 ble vedtatt i kommunestyret 14.12.2023.

Gjeldende økonomi og handlingsplan

Økonomi og handlingsplan 2024-2027

Brukerveiledning for budsjett og handlingsplan 2024-2027

Tidligere økonomi og handlingsplaner

2023:

Økonomi- og handlingsplan 2023-2026 - årsbudsjett 2023

Vedlegg til økonomi- og handlingsplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023

2022:

Økonomi- og handlingsplan 2022-2025 - årsbudsjett 2022

Vedlegg til økonomi- og handlingsplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022

2021:

Økonomi- og handlingsplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 

Vedlegg til økonomi- og handlingsplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021