Renseanleggutvalget

Innhold

Renseanleggutvalget er et midlertidig utvalg opprettet av kommunestyret 03.11.2022, se sak 083/22- Nytt renseanlegg på Birkeland.

Kommunestyret vedtok 08.12.2022 å utvide utvalgets tidsperiode,  se sak 098/22- Nytt renseanlegg på Birkeland – valg av renseprosess og organisering av byggeprosjekt

Medlemmer og leder og nestleder til utvalget ble valgt i nevnte møter.

Reglement

1. Utvalget behandler saker som gjelder renseanlegget.
2. Utvalget innstiller til formannskapet. Om en sak ikke behandles i formannskapet, innstiller utvalget til kommunestyret.
3. Utvalget har ikke myndighet til å treffe endelig vedtak i noen sak som gjelder renseanlegget.
4. Utvalget virker fra det er valgt og frem til og med kommunestyremøtet 8. desember 2022. (Men utvalget er altså videreført.)

Medlemmer

Oddvar Ivarsen (H) - leder
Gyro Heia (Sp) - nestleder
Silje B. Drangsholt (H)
Arild Windsland (H)

Møtedokumenter

Møte 07.11.2022

Møteprotokoll - Renseanleggutvalget 07.11.2022

Møte 30.11.2022

Møteprotokoll - Renseanleggutvalget 30.11.2022

Møte 13.02.2023

Møteprotokoll- renseanleggutvalget 13.02.2023