Kommunale enheter

Innhold

Enheter

Birkenes kommune er organisert med 14 enheter. Enheter har eget budsjettansvar og ligger administrativt direkte under rådmannens ledergruppe. Her finner du kontaktinformasjon til enhetslederne og lenker til informasjon fra den enkelte enhetene på nettsiden.

Enhetsleder: Jo Eskild
Epost: jo.eskild@birkenes.kommune.no
Tlf: 993 72 012

Enhetsleder: Terje Bakken
Epost: terje.bakken@birkenes.kommune.no
Tlf: 414 02 831

Enhetsleder: Kristian Cummings
Epost: kristian.cummings@birkenes.kommune.no
Tlf: 482 56 029

Enhetsleder: Tore Abrahamsen
Epost: tore.abrahamsen@birkenes.kommune.no 
Tlf: 975 72 101

Enhetsleder: Jarle Tommy Hansen
Epost: jarle.tommy.hansen@birkenes.kommune.no
Tlf: 469 09770

Enhetsleder: Wenche Reinertsen
Epost: wenche.reinertsen@birkenes.kommune.no
Tlf: 901 75 347

Enhetsleder: Mette Harberg
Epost: mette.harberg@birkenes.kommune.no
Tlf: 472 94 066

Enhetsleder: Anne Skribeland
Epost: anne.skribeland@birkenes.kommune.no
Tlf: 473 83 734

Enhetsleder: Øyvind Raen
Epost: oyvind.raen@birkenes.kommune.no
Tlf: 913 46 023

Enhetsleder: Aud Hellen Bergland
Epost: aud.hellen.bergland@birkenes.kommune.no
Tlf: 481 22 530

Enhetsleder: May Kristin Ødegård
Epost: may.kristin.odegard@birkenes.kommune.no
Tlf: 994 19 300

Enhetsleder: Trude Murberg
Epost: trude.murberg@birkenes.kommune.no
Tlf: 996 24 015

Enhetsleder: Oddbjørn Hagen
Epost:  oddbjorn.hagen@birkenes.kommune.no
Tlf: 934 05 431

Enhetsleder: Torbjørn Vik
Epost: torbjorn.vik@nav.no
Tlf: 5555 3333