Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Innhold

Her finner du søknadsskjema og informasjon om parkeringstillatelse for forflytningshemmede / HC-kort. Du må fylle ut egenerklæring selv, og få legen din til å fylle ut legeerklæringen. Legg ved kopi av førerkort når du søker som fører.

Søknadsskjema

Egenerklæring

Legeerklæring

Søknaden sendes til

Birkenes kommune

Postboks 115

4795 Birkeland

LES INFORMASJONEN NEDENFOR NØYE, DEN KAN VÆRE TIL STOR HJELP!

Vurdering av søknad

Birkenes kommune sender alle søknader videre til Kristiansand parkeringsselskap, som vurderer søknaden og gir anbefalinger om vedtak. Anbefalingene skal være i tråd med forskrift og retningslinjer:

 

Innlevering av gammelt parkeringsbevis

Du må levere inn det gamle parkeringsbeviset når det nye utleveres, eller hvis du får avslag på søknaden.

Viktig informasjon om HC-kort / parkeringstillatelse for forflytningshemmede

HC-kort er parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Det kan søkes om parkeringstillatelse for forlytningshemmet fører eller passasjer.

Nytt av forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede av 01.01.17 er at også institusjoner som disponerer spesialinnredet motorvogn for transport av forflytningshemmede kan tildeles parkeringstillatelse som gir adgang til å parkere på reservert plass for forflytningshemmede angitt ved offentlige trafikkskilt i Norge. 

Hvem kan få HC-kort som fører/passasjer?

For å få kort som gir adgang til parkering på parkeringsplasser for forflytningshemmede er det ikke tilstrekkelig å kun ha en forflytningshemming. Du må i tillegg dokumentere et særlig behov for å bruke HC-parkeringsplassene. Er du passasjer, må også behov for regelmessig tilsyn av sjåfør utenfor motorvognen dokumenteres.

For å bli innvilget et HC- kort må du oppfylle følgende krav:

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
  • Du må kunne dokumentere et særlig behov for parkeringslette ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk. Det må fremgå hvorfor du ikke kan benytte deg av ordinære parkeringsplasser.
  • Søker du som passasjer, må det også fremgå av legeerklæring og egne opplysninger om du har behov for regelmessig tilsyn utenfor motorvognen. Det må redegjøres for hvorfor du eventuelt ikke i stand til å vente på et venterom mens fører flytter bilen til ordinær plass etter å ha fulgt deg inn.
Søke om HC-kort som fører / passasjer

Vedlagt søknaden ber vi om følgende:

  • Legeerklæring utfylt av lege (tomt skjema finner du vedlagt søknadsskjemaet)
  • Dokumentasjon på hyppige/faste timer som gjelder medisinsk eller fysikalsk behandling/trening, evt. be lege bekrefte hyppighet i legeerklæring
  • Kopi av gyldig førerkort, dersom du søker som fører

Har du et HC-kort og skal søke på nytt? Vær ute i god tid, og send inn ny søknad med ovennevnte vedlegg senest en til to måneder før utløpsdatoen på det tidligere utstedte kortet.

Send søknaden med vedlegg til:

Birkenes kommune
Postboks 115

4795 Birkeland

Etter du har søkt

Etter at du har sendt søknad med vedlegg sender vi deg svar så snart som mulig, senest innen én måned.

Dersom vi trenger mer informasjon eller det mangler dokumentasjon i søknaden, tar vi kontakt med deg. Vi behandler ikke søknaden før alle opplysninger er mottatt.

Du mottar svar i form av brev, med begrunnelse for avgjørelsen.

Klage på avgjørelsen

Du kan klage på avgjørelsen dersom du mener at regelverket for parkering for forflytningshemmede ikke er fulgt i behandlingen av søknaden din. Reglene finner du i:

Klage sendes til:

Birkenes kommune
Postboks 115

4795 Birkeland

Kontakinformasjon

Hvis du trenger mer hjelp, kan du kontakte infotorget.

Telefon: 37 28 15 00

Besøksadresse: Smedens Kjerr 30, Birkeland