Ledsagerbevis

Innhold

Har du med deg følge når du er på kultur- og fritidsarrangementer?

Hva er ledsagerbevis?

Har du ledsagerbevis, kan du ta med en ledsager gratis på en rekke kultur- og fritidsarrangementer. Du betaler inngangsbilletten, mens din ledsager kommer inn gratis.
Ordningen gjelder for alle kultur- og fritidstiltak i regi av Birkenes kommune, samt en rekke andre tilbud. Ledsagerbevis gjelder på alle idrettslige arrangementer i regi av organisajonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske komité.

Hvem kan være ledsager?

Den som får ledsagerbevis, kan selv bestemme hvem som er ledsager. Det trenger ikke være en fast støttekontakt, men like gjerne være familiemedlem eller venn.
Ledsageren kan selvsagt være forskjellige personer fra arrangement til arrangement.

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Alle som har en lidelse eller en funksjonshemming som gjør at de må ha hjelp til å være med på et arrangement, kan søke. Søkeren må være fylt ti år. Ordningen gjelder ikke for midlertidige funkjonshemminger.

Kan trygdede få ledsagerbevis?

Du får ledsagerbevis etter sosialt og helsemessig behov, og ikke ut fra økonomisk situasjon. Trygdekort og honnørkort brukes som vanlig, uavhengig av ledsagerbeviset.

Hvem bestemmer om en person kan få ledsagerbevis?

Beviset utstedes av Servicetorvet etter sakkyndig vurdering av en person som kjenner søkeren godt. Det kan være primærlege, foresatte, boveileder m.m. (bruk eget skjema)
- Det går an å klage på avslag. Det er da er det tjenesteutvalget som fremmer klagen til kommunens klagenemd.

Søknadsskjema

Last ned søknadsskjema her eller hent det på servicetorvet. 
Når skjemaet er fylt ut, skal det sendes sammen med bilde til:


Birkenes kommune
Servicetorvet
Postboks 115
4795 Birkeland

Merkes: "Ledsagerbevis"