Museer og lokalhistorie

Innhold

Her finner du informasjon om bygdemuseer, bygdebøker, undervisningshefter, filmer og annet som handler om lokalhistorien i Birkenes.

Bildet viser folkeliv på museumstunet på Birkenes bygdemuseums museumsgård Grasham på Tveide.

GRASHAMDAGEN: Museumsdagen på Birkenes bygdemuseume museumsgård Grasham på Tveide pleier å være et populært innslag under de årlige Birkelandsdagene.

Museer

Birkenes har to museer, ett i Vegusdal og ett på Birkeland. Museene gjør en stor jobb med å registrere og ta vare på et mangfold av tradisjoner, gjenstander og gamle skrifter.

Birkenes bygdemuseum

Iveland og Vegusdal bygdemuseum

Bygdebøker og lokalhistorie

BYGDEBØKER OG LOKALHISTORIE