Lokalhistorie

Innhold

Her finner du informasjon om bygdemuseer, bygdebøker, undervisningshefter, filmer og annet som handler om lokalhistorien i Birkenes.

Denne siden er nyopprettet og vil bli fylt med stoff i tida framover.

Museer

Birkenes har to museer, ett i Vegusdal og ett på Birkeland. Museene gjør en stor jobb med å registrere og ta vare på et mangfold av tradisjoner, gjenstander og gamle skrifter.

Birkenes bygdemuseum

Iveland og Vegusdal bygdemuseum

Bygdebøker

Gamle Birkenes kommune og gamle Herefoss kommune har fått sine bygdesoger, begge i tre bind. I 2002 ble også gards- og ættesoge og kulturbind ferdig for Vegusdal.

I 2011 startet Birkenes historielag på en ny bygdebok, som ble ferdig til jul 2013. «Arven føres videre» er blitt bind IV i bygdeboksamlingen for Birkenes og omhandler utviklingen i gamle Birkenes kommune i etterkrigstida og fram til 2013. Vidar Haslum er i gang med nytt bygdebokbind V; «Navn i gamle Birkenes».

Lokalhistoriske hefter

Det er gitt ut mer enn 60 lokalhistoriske hefter som forteller og liv virke i Birkenes. De fleste av heftene er skrevet av Åsmund Knutson, den tidligere skolesjefen i Birkenes kommune. Disse skal nå redigeres og digitaliseres, som et ledd i arbeidet med en egen kulturminneplan for Birkenes. De digitale versjonene vil bli gjort tilgjengelige på denne siden (se lenker under) etterhvert som de er ferdige. Papirutgaver av de redigerte heftene vil bli lagt ut for salg i servicetorvet på kommunehuset for 50 kroner pr. stykk.

Ferdige hefter: 

BONDEGUTTEN FRA HEREFOSS

GRUNNSKOLEN I BIRKENES I 250 ÅR

MILITÆRMOEN VED BIRKENES KIRKE

VETTE-EIKA PÅ MOLLESTAD

KIRKENE I BIRKENES

KIRKESTIER FRA KLEPP, MOSFJELL OG SVALAND

NESBU, ET SJØLBERGINGSBRUK

JERNALDER MED MER PÅ TVEIDE

DINA JORDMOR

MAIA 1841-1912

TEINEFOSS

JERNALDEREN PÅ BIRKELAND

GAMLE OFFENTLIGE VEIER GJENNOM BIRKENES

FERGESTEDER OG BRUER OVER TOVDALSELVA I BIRKENES

MYHRE TORVSTRØFABRIKK

BIRKELAND PIONÉR- OG NYBYGGERTID

FEMTI ÅR ETTER FREDEN

LILLESAND-FLAKSVANDSBANEN 1896-1953

FLAKSVAND DAMPSAG OG HØVLERI 

FOR HUNDRE ÅR SIDEN

Flere lag og foreninger har også gitt ut egne jubileumshefter som forteller historien om sitt lag. I tillegg har privatpersoner utgitt hefter med interessant lokalt stoff (f.eks. "Ord og utrykk fra Herefoss", om senderen «Håkon» m.fl.). Klikk på lenken for å se oversikt over lokalhgistoriske hefter:

LOKALHISTORISKE HEFTER, OVERSIKT

Birkenes historielag

Birkenes historielag blei stifta 25. februar 1982. Allerede første året ble det gitt ut et årsskrift, og siden har dette utkommet hvert år. Klikk på lenken for å se en oversikt over årsskriftene fra de 35 første årene og innholdet i dem:

ÅRSSKRIFT INNHOLDSFORTEGNELSE

Kulturminneplan 2020-2028

Kulturminneplan 2020-2028

Handlingsprogram kulturminneplan 2020-2028

Lokalhistoriske filmer

10 øre timen 2004

Grasham - Birkenes bygdemuseum