Kulturpriser

Innhold

Birkenes kommune deler årlig ut priser til personer eller grupper som har gjort en spesiell innsats for det lokale kulturlivet og/eller bidratt til å sette kommunen på kulturkartet.

Kulturprisen tildeles personer som over tid har gjort fortjenestefull innsats for kultur- og organisasjonslivet i Birkenes.

Ungbirken er kommunens heder til ungdom under 20 år som fremmer kulturlivet på en positiv måte og/eller markerer kommunen positivt utad.

Kulturblomsten er en heder til personer eller lag/organisasjoner som ved enkeltanledninger eller over tid har vist et engasjement utenom det vanlige.

Ytterligere informasjon fås ved henvendelse til kulturkontoret/servicetorvet.

Bildet viser vinner av kulturblomsten 2023: Herefoss IL

Vinner av kulturprisen 2023: Iren Sommerseth og Kristian Flaa. Ungbirkvinner ble håndballspillere Tiril Marie Ruud

Bilder viser vinner av kulturprisen 2023

Vinner av kulturblomsten 2023: Herefoss IL

Retningslinjer for Birkenes kommunes kulturpriser

Retningslinjer finner du her.

Send inn forslag!

Begrunnede forslag på kandidtater sendes Birkenes kommune innen 5. mars. Forslagene kan sendes på mail til postmottak@birkenes.kommune.no eller til Birkenes kommune, kulturkontoret, postboks 195, 4795 Birkeland. 

Tidligere kulturprisvinnere

Prisvinnerliste KULTURPRIS

Prisvinnerliste UNGBIRK

Prisvinnerliste KULTURBLOMST