Kulturpriser 2018

Innhold

Birkenes kommune vil under 17.maifesten på Birkeland dele ut Kulturprisen, Ungbirken og Kulturblomsten.

Kulturprisen tildeles personer som over tid har gjort fortjenestefull innsats for kultur- og organisasjonslivet i Birkenes.

Ungbirken er kommunens heder til ungdom under 20 år som fremmer kulturlivet på en positiv måte og/eller markerer kommunen positivt utad.

Kulturblomsten er en heder til personer eller lag/organisasjoner som ved enkeltanledninger eller over tid har vist et engasjement utenom det vanlige.

Ytterligere informasjon ved henvendelse til kulturkontoret/servicetorvet.

Kulturprisvinner 2017

Fjorårets kulturprisvinner Olaf Ditlef Tveit sammen med ordfører Anders Christiansen.

Retningslinjer for Birkenes kommunes kulturpriser

Retningslinjer finner du her.

Send inn forslag!

Begrunnede forslag på kandidtater sendes Birkenes kommune innen 1. april. Forslagene kan sendes på mail til postmottak@birkenes.kommune.no eller til Birkenes kommune, kulturkontoret, postboks 195, 4795 Birkeland. 

Tidligere kulturprisvinnere

Tidligere kulturprisvinnere finner du her.