Valstrand kulturarena

Innhold

Valstrand kulturarena stod ferdig i 2011.  Her finnes blackboks med utrekkbart amfi, gymsal og kantine.

Skolen bruker bygget i skoletiden, og i fritiden er det frivillige lag og foreninger som låner eller leier arenaen. Kulturskolen har også sine lokaler her.

Kantina

Innhold

 • eget kjøkken i forbindelse med kantina
 • eget oppvaskrom med steamer
 • to kjølerom.

Det er kun en komfyr. 

I kantinekjøkkenet er det følgende utstyr:

 • 2 store kaffitraktere samt et par mindre traktere
 • Flere kaffikanner
 • Dekketøy til 100 personer (middagstallerkener, dessertskåler, kaffikopper, kaketallerkner, vannglass, vinglass, aperitif/hvitvinsglass, kniver, skjeer, gafler og t-skjeer)
 • Potetfat, anretningsfat, sausenebb, vannkarafler, små blomstervaser, telysholdere m.m. 

Bord og stoler

I kulturarenaen finnes det bord og stoler til 100 personer. Det står stablet en del eldre bord under trappa opp til jentegarderoben. (Inngang fra gymsalen.) Disse er ok å bruke med duk på. Normalt står det 74 stoler i kantina. Hvis man trenger flere stoler, kan de hentes i musikkrommet oppe og ved inngang sør mot hallen.

Det er garderobestativ på hjul som kan flyttes frem og tilbake. De står normalt i hovedinngang sør mot hallen.

Blackboksen

Blackboksen kan brukes med eller uten amfi og teknisk utstyr. Her kan man ha foredrag, små konserter o.l.  Blackboksen fungerer som scenerom ved større forestillinger. Da settes amfiet opp i gymsalen.

Gymsalen

Gymsalen brukes til ulike treninger og aktiviteter som trenger god boltreplass. Under større forestillinger settes amfiet opp i gymsalen, og publikum får gode sitteplasser i salen.

Ansvars- og ordensregler

Ansvar

Ethvert låne-/leieforhold skal ha en voksen ansvarlig kontaktperson. Kontaktpersonen skal sørge for at ordensreglementet blir overholdt. Lederen skal være først på plass og forlate lokalene som sistemann etter å ha forvisset seg om at alt er i orden. Låne-/leietakeren gjøres økonomisk ansvarlig for skader som påføres bygning, inventar og utstyr. Under helgearrangementer har arrangøren ansvar for nødvendig vakthold. Bygget består av gymsal med garderober, blackboks, kantine og kulturskoleavdeling. Det presiseres at brukere av de ulike enheter kun skal bruke den enheten det er inngått avtale for.

Generelle ordensregler
  • Det skal ikke settes sykler og motorkjøretøy rett utenfor hovedinngangen
  • Røyking er ikke tillatt (gjelder hele bygningen)
  • Alkoholservering er tillatt i kantine. Eget meldingsskjerma om dette fåes på servicetorvet. 
  • Hunder har ikke adgang
  • Leier er selv ansvarlig for oppbevaring av verdisaker
  • Treningsfottøy må være slik at de ikke sverter av eller at gulvet tar skade.
  • Baller og annet treningsutstyr skal være tilpasset innebruk. (eks kun innefotballer)
  • I spesielle tilfeller kan det gis dispensasjon fra disse reglene
Spesielle regler for brukeransvarlig
  • Den brukeransvarlige har ansvar for å låse opp og låse igjen
  • Sørge for at ingen uvedkommende oppholder seg i bygningen
  • Gjennomgå brannreglene for gruppen
  • Sørge for at det ikke ligger søppel igjen etter brukerne
  • Sette alt utstyr på plass etter trening/arr.
  • Garderober/dusjer må forlates senest 30 min etter treningen er avsluttet. Det skal ikke forekomme vannsøl.
  • Sjekke alle ytterdører at de er låst
  • Alle nøkler skal leveres kommunen så snart leieforholdet er opphørt.
  • Ved akutt behov for vaktmester kan det ringes til Elmo Harrendran 90630188 eller evt. kontakte Wenche Flaa Eieland eller Kari Birkeland

Branninstruks

Generell branninstruks ved store arrangementer
 1. Brann må straks varsles hovedansvarlig og ring 110
 2. Forsøk å slokke
 3. Hovedansvarlig tar mikrofon/evt. megafon for å roe publikum
 4. Få ut alle som er truet av røyk og brann
Branninstruks Valstrand kulturarena
 • Egen branninstruks skal leses av hovedansvarlig for arrangementet som har ansvar for  at programleder, lyd/lysteknikere  og vakter blir informert om rutiner ved brann.
 • Det skal settes ut ekstra pulverapparat i hallen. Disse står på lagerrom inn fra den lille gangen. Obs! Pulver ødelegger miksebord og teknikk, og må derfor behandles med omhu.
 • Vaktene skal ha sterke lommelykter til disp i tilfelle lyset går.
 • En megafon skal være disponibel. Denne står også på lille lagerrom.(Evt. kontakt kulturleder)
 • Det skal avklares på forhånd hvilke personer som hjelper til ved eventuell ulykke.
 • Det skal avklares på forhånd hvem som tar mikrofon /megafon og informerer publikum hvis ulykke eller brann inntreffer.

Redigert april 2022