Tobias jorde

Innhold

Tobias jorde er et flott uteområde midt i sentrum av Birkeland. Her finner man lekeplass, scene og mye mer. Om vinteren tilrettelegges Tobias Jorde for aking og skilek for barna. Scenen leies ut til offentlige arrangement.

Utleie av Tobias jorde og scenen

Scenen kan benyttes både til gratis arrangementer og til kommersielle arrangementer. Det er anleding til å søke skjenkebevilling ved kommelle arrangementer som er åpne for publikum.

Tobias jorde reserveres ved å kontakte servicetorvet på telefon 37 28 15 00 eller pr epost servicetorv@birkenes.kommune.no

Kommersielle arrangementer må i tillegg sende inn søknad om leie.

Søknad om leie av Tobias Jorde

Ved ønske om skjenking av alkohol må man søke skjenkebevilling i god tid.

Søknad om skjenkebevilling - enkelt anledning

Kontakt gjerne servicetorvet for mer informasjon!

Telefon: 37 28 15 00

Epost: servicetorv@birkenes.kommune.no 

Tobias jorde – kommunens tusenårssted

Birkenes kommune kjøpte i 1986 Tobias jorde av arvingene etter Tobias Gunvaldsen som hadde sin gård her til fram på 1960 - tallet.

På slutten av 1990-tallet ble deler av jordet, opparbeidet med fristilling av trær, gressplen, bed og minnestøtte.  Krigsminnestøtte med navn på de menn fra Birkenes som omkom under 2.verdenskrig ble flyttet fra Fritun og opp på jordet.

Alle kommuner i landet ble i år 2000 oppfordret til å velge sitt tusenårsssted, som skulle være en møteplass på tvers av generasjoner. 1.nyttårsdag i år 2000 ble Tobias jorde offisielt markert som kommunens tusenårssted ved ordfører Harald Vestøl.

Utover i årene etter år 2000 er det blitt gjennomført flere tiltak for å skape en aktivitetsarena i sentrum som skaper livsglede og fremmer god  folkehelse.

Det har hvert år siden 1998 vært ulike arrangement, konserter og aktiviteter på jordet; Store konserter med nasjonale artister i regi av Birkenes Sparebank, 17.mai, Birkelandsdager, allsang på jordet, Storbandkonserter, skolekonserter, Ung scene, aktivitetsdager for barn både sommer og vinter, torgdager mfl. På 1960-1970 tallet var det egne skirenn for barn på Tobias jorde.

I begynnelsen av juni i år 2000 var det barnas kulturuke med bl a tusenårsparade fra Tobias jorde til Birkeneshallen. Paraden hadde stopp ved ruinene etter Tobias sitt hus og der plantet barnas ordfører Christine Flaa kommunens tusenårstre, en sommereik,  sammen med ordfører Harald Vestøl.

I årene etter la Birkenes kommune og Birkenes Sparebank ned betydelige midler for å forskjønne området. Det ble laget tursti rundt deler av området og denne ble beplantet med en fin spisslønnealle`. Det ble lagt belegningsstein på deler av jordet og tilrettelagt med bord og benker. 

 • En elgskupltur, laget av smeden Steven Carpenter, ble satt opp i 2009.
 • I 2009 ble det også etablert scene med seiltak, men dessverre knakk stengene til seilet kun 3 dager før åpningen. Scenetak ble leid inn og det ble en fantastisk åpningskonsert med bl a VAMP, Venke Knutson og flere lokale utøvere. Etter en del trøblete år med et seiltak som ikke fungerte helt , kom det en ny scene med tak over i 2017. Den nye scenen var en fantastisk gave til bygda fra Kristine Foss og hennes familie. Også denne gang ble det arrangert en stor konsert med både nasjonale og lokale artister.
 • 17.mai 2014 ble 200-årsjubileet for Grunnloven feiret. Dette ble bl.a markert med at ordfører Arild Windsland plantet et «Grunnlovstre», en blodbøk her. 
 • I 2016 fikk Nils Nilsen Haabesland Enge sin egen statue ved Tobias jorde. Den ble avduket nøyaktig 200 år etter hans fødsel. Han satt hele 31 år på Stortinget, og ble den første bonden i Norge som ble Lagtingspresident. Det skjedde i 1880. Han ble født på Håbesland, og bodde i Birkenes til han var 24 år.
 • I 2017 ble en kopi av lokomotivet til Lillesand- Flaksvandsbanen flyttet fra et privat museum på Flakk til sentrum og står nå langs den gamle jernbanelinja like ved Tobias jorde. Dette var en gave fra Egil Flakk og dattera Grete og mannen Jon Ødegården. 
 • I 2018 kom det ny lekeplass for de minste barna og noen år etterpå kom klatrepyramide for de litt eldre.
 • I 2019 vedtok kommunestyret en utviklingsplan for Tobias jorde og flere av tiltakene som ble vedtatt er nå kommet på plass.
 • I et par år gikk det geiter som beitet i ruinområdet for å beite ned en del av buskaset. I 2020 ble ruinene etter Tobias sitt hus gravd frem og det ble laget sti og sådd gress på haugen. Det ble også tilrettelagt et skileikområde.
 • Arboret. I ruinområdet etter Tobias ble det funnet mange ulike treslag. Disse ble «gravd» fram. Etter en ide fra Nils Kristen Haabesland  ble det plantet en del nye trær slik at det i området nå (pr.april 2023) er hele 29 ulike trær og busker.(samt gamle lokale epletresorter). Alle har fått sitt eget skilt med navn på norsk og latin. Arboretet ble offisielt åpnet høsten 2021 av ordfører Gyro Heia.
 • Blomstereng/blomsterbed. I 2021 ble det sådd blomstereng i bakken bak gapahuken. En blomstereng bidrar til biologisk mangfold og mat for humler og bier. Det ble også laget et bed med blomster og busker foran rullesteinhaugen.
 • Nytt toalettanlegg ble ferdig til 17.mai 2022. Det ble også montert flere nye benker.
 • Gapahuk, spesielt med tanke på barnehager og skoler som er på besøk på jordet, ble ferdig før jul 2022. Gapahuken ble offisielt åpnet fredag 27.januar 2023 av ordfører Gyro Heia sammen med 4 barn fra ulike barnehager.