Gamle Valstrand skole

Innhold

Gymsalen og den gamle sløydsalen disponeres i dag av Joker Fritidsklubb.

Rommene er bygget om og er blitt hyggelige lokaler for ungdommen. I gymsalen er det laget klatrevegg som disponeres av Birkeland klatreklubb. Musikkorpsene i bygda disponerer den andre delen av bygget. Birkeland vevstue har også lokaler i dette bygget.