Engesland grendehus

Innhold

Engesland grendehus består av en gymsal, en vestibyle og et SFO-lokale.

Gymsalen

Gymsalen er 200 m2, og her finnes det ca 200 stoler, 20 bord og 16 konferansebord. Her er også scene med lyd- og lysanlegg.

Vestibylen og SFO-lokalet

Vestibylen er 45 m2, og SFO-lokalet er 50 m2. Lokalene har 27 sitteplasser og kan brukes sammen eller skilles med glassdør. Lokalet har flyttbart lerret.

Utleie

Utleie bestilles gjennom Engesland skole på telefon 37 28 17 40/45.

Priser

UTLEIEPRISER FOR ENGESLAND GRENDEHUS:

Gymsal, inngangshall og kjøkken:    kr 1.200,- pr. helg
Inngangshall og kjøkken     kr 1.000,- pr. helg
Gymsal   kr 1.000,- pr. helg
Gymsal      kr    500,- pr. dag
Inngangshall og kjøkken   kr    500,- pr. dag
Gymsal på kveldstid    kr  118,- pr. time