Herefoss idrettsanlegg

Innhold

Gymsalen på Herefoss skole brukes av skolen på dagtid og leies ut til aktivitet på ettermiddag- og kveldstid.

Gymsal

Gymsalen er på ca 10 m x 20 m og har parkettgulv. Salen brukes også som kulturarena ved ulike arrangement.

Utendørsanlegg

Herefoss IL eier og driver utendørsanlegget som består av en større grusbane, lysløype og hoppbakke. I 2013 kom det også en ballbinge som ligger ved skolen.
Det er turløyper med utgangspunkt fra skolen. Det er også en egen lavvoleir med aktivitetsmuligheter i skogen like i nærheten av skolen.

Herefoss IL kjører opp skiløyper vinterstid.

Kontakt

Kontaktperson for utleie: Rektor ved Herefoss skole 37 28 17 10, eller send e-post.