Birkenesparken idrettsanlegg

Innhold

Birkenesparken er et unikt idrettsanlegg med varierte aktivitetsmuligheter. Det eies og drives av Birkenes idrettslag.

Anlegget

Anlegget omfatter 1 stor kunstgressbane med tribuneanlegg, 1 litt mindre kunstgressbane, stor gressbane, ballbinge, tennisbane, stort lagerbygg med eget rom for salg av klubbtøy, lekepark for barn og stort idrettshus med garderober, storsal, storkjøkken og flere møterom. I 2022 ble ny kiosk og lagerbygg innviet. Det samme gjorde nytt friidrettsanlegg med 4 løpebaner, 6 sprintbaner samt opplegg for høyde, lengde og kule. 

Høsten 2023 kom ny innendørs kunstgresshall(70x50m)  for fotballaktivitet og noe friidrett på plass. Det er 2 løpebaner på langsiden og hoppegrop med tilløp på kortsiden. Det er Birkenes IL som eier, bygger og drifter alle anleggene i Birkenesparken.  Idrettshuset leies ut til selskaper og møter. Du finner informasjon om utleie her.

Friidrettsbanen

Lysløyper og skiskytteranlegg

Anlegget omfatter også lysløype, stort skiskytteranlegg med 21 skiver, skikafé og omkringliggende asfalterte rulleskiløyper som er en del av lysløypenettet. Det er også bygget en garasje til løypemaskinen som idrettslaget kjøpte inn for et par år siden. Området er mye brukt til turgåing, og de asfalterte løypene kan også brukes av sykkel og rullestoler.
Fra Birkenesparken går det flere turløyper, og man kan kople seg til stinettet vest, nord og øst på Birkeland.

Lysløypa

Bilde: Lysløypa

 

Skiskytterstadion

 Bilde: Skiskytterstadion 

 

Skiskytterhuset

 Bilde: Skiskytterhuset

Treningspark

Treningsparken består av 12 styrke- og balansetreningsapparater. Ved hvert apparat finnes illustrasjoner på hvilke øveleser man kan gjøre. Parken er åpen for alle hele døgnet.

 

Treningsparken

Treningsparken2

Bilder: Styrkeapparater du finner i treningsparken