Birkeneshallen

Innhold

Birkeneshallen eies og drives av Birkenes kommune. Den ligger like ved Valstrand og Birkeland skole.

Hallens innhold

Hallstørrelsen er 28 x 52 m. Den har oppmerket håndballbane, 4 volleyballbaner og 3 basketballbaner og har Pulastic gulvdekke. Den kan deles i 1/3 og 2/3. Hallen inneholder også et miljørom og stollager/lagerrom samt 4 garderober. Garderobedelen og lagerrommene er i tillegg tilfluktsrom.

Bruk av hallen

Hallen brukes på dagtid av Valstrand ungdomsskole og Birkeland barneskole. På ettermiddag- og kveldstid samt i helgene brukes hallen av frivillige grupper og lag. Hallen brukes også til større arrangement og omrigges da til kulturarena; f.eks. 17.mai, Ungdommens kulturmønstring og diverse større forestillinger.

Utleie

Kontakt servicetorvet for utleie, enten på tlf. 37 28 15 00 eller servicetorv@birkenes.kommune.no