Kulturorientering

Innhold

Den populære kulturorienteringen i Birkenes startet i 1998, og er et samarbeid mellom orienteringsgruppa i Birkenes IL og Birkenes kommune ved kulturkontoret. Deltakerne kommer seg ut i naturen og får en kulturopplevelse i tillegg.

Hva er kulturorientering?

kulturorientering

Den tidligere turorienteringen fikk en ny vri der alle postene ble lagt til kulturminner og spesielle steder som forteller og viser den lokale historien. Derfor ble navnet kulturorientering.

Et eget hefte med bilder og tekst forteller om de ulike kulturminnene, og det følger med et klippekort som skal klippes på hver post.

40 poster blir lagt ut hver vår og står ute hele sommeren til elgjakta begynner.

Hvordan blir jeg med?

Du kjøper en konvolutt med kart, kulturminnehefte med postbeskrivelser og klippekort. Konvoluttene selges på Best servicesenter og på biblioteket på Birkeland.

Målet med tiltaket

Målet med tiltaket er tredelt:

• Gi god trim
• Gi kunnskap om lokalhistorien i kommunen
• Bli kjent med den flotte naturen i Birkenes

Kulturorienteringsfrokost

Hvert år siden starten har det vært kulturorienteringsfrokost 2. pinsedag kl 10.00 på en av postene. En naturlos har ofte vært med for å fortelle fra det aktuelle området. Frokosten har ofte stor oppslutning, med over 100 små og store deltakere.

Trygve Løland og Ivar Skåre i O-gruppa i Birkenes IL er ildsjelene bak kulturorienteringen!
Følg med på nettsiden til Birkenes kommune og i BirkenesAvisa for informasjon om kulturorienteringen.

Avslutning og premiering

Hver høst samles alle kulturorientererne til felles avslutning og et foredrag om friluftsliv eller et lokalhistorisk emne. Her er det også utdeling av fine turpremier. Alle som har levert klippekort er med i trekningen!