Barnevandrerstien gjennom Birkenes

Innhold

Barnevandrerstien fra Hægebostad til Landvik er et stykke interessant lokalhistorie, samtidig som det er en fin turløype, vel verd å utforske.

Hele barnevandrerstien er en 136 km lang sammenhengende sti som bærer på en trist, men lærerik historie. Stien starter opp i et område rundt Hægebostad. Nå har Konsmo fått et eget barnevandrermuseum.

Flere familier i de indre bygder i Vest-Agder måtte sende barna til kristiansandsområdet og østover for å arbeide. Her var gårdene større og menneskene mer velstående. Dette var i perioden fra ca. 1830 til 1910.

Stien

Stien

Gjennom Birkenes gikk veien fra Tveit til «Stien» ved grensa til Landvik, nå Grimstad. Den første strekningen, som er merket med blå farge i terrenget og blå strek på kart, går fra Varpelia til Grasham, Birkenes bygdemuseum, og videre til Birkeland barneskole på «lina», traseen etter den gamle Lillesand-Flaksvandsbanen (LFB).

Varpelia

Bildet viser Varpelia

En informasjonstavle er plassert ved barneskolen med egne kart som viser veien fra Birkeland videre til Landvik. Det anbefales å gå. Hvis en ønsker å sykle, må en velge en annen rute over noen strekninger.

Infoskilt med kart ved Birkeland skole

Bildet viser Birkeland barneskole

Fra Birkeland til «Stien» er avstanden ca. 7 km. og videre til Reddal ca. 5 km. En kartskisse og utklipp av et nytt Turkart for Lillesand viser ruta mer i detalj der barna gikk. Se kartutsnittene under.

Birkenes historielag

Kart 1 - Varpelia-Espe

Kart 1: Varpelia til Espe

Kart 2 - Øvre Birkeland-Eggevad

Kart 2: Øvre Birkeland til Eggevad

Kart 3 - Berentsmyr-Godekjerr

Kart 3: Berentsmyr til Godekjerr

Kart 4 - Bjelkemyr-Langmyråsen

Kart 4: Bjelkemyr til Langmyråsen

Les mer om barnevandrerstien og barnevandringene ved å trykke på lenken under:

VISIT SØRLANDET:  Barnevandrerstien fra Kristiansand til Landvik