Barnevandrerstien gjennom Birkenes

Innhold

Barnevandrerstien fra Hægebostad til Landvik er et stykke interessant lokalhistorie, samtidig som det er en fin turløype, vel verd å utforske.

Hele barnevandrerstien er en 136 km lang sammenhengende sti som bærer på en trist, men lærerik historie. Stien starter opp i et område rundt Hægebostad. Nå har Konsmo fått et eget barnevandrermuseum.

Flere familier i de indre bygder i Vest-Agder måtte sende barna til kristiansandsområdet og østover for å arbeide. Her var gårdene større og menneskene mer velstående. Dette var i perioden fra ca. 1830 til 1910.

Gjennom Birkenes gikk veien fra Tveit til «Stien» (Bilde 1 under) ved grensa til Landvik, nå Grimstad. Den første strekningen, som er merket med blå farge i terrenget og blå strek på kart, går fra Varpelia (Bilde 2) til Grasham, Birkenes bygdemuseum, og videre til Birkeland barneskole på «lina», traseen etter den gamle Lillesand-Flaksvandsbanen (LFB).

En informasjonstavle er plassert ved barneskolen med egne kart som viser veien fra Birkeland videre til Landvik (Bilde 3). Det anbefales å gå. Hvis en ønsker å sykle, må en velge en annen rute over noen strekninger.

Fra Birkeland til «Stien» er avstanden ca. 7 km. og videre til Reddal ca. 5 km. En kartskisse og utklipp av et nytt Turkart for Lillesand viser ruta mer i detalj der barna gikk. Se kartutsnittene under.

Les mer om barnevandrerstien og barnevandringene ved å trykke på lenken under:

VISIT SØRLANDET:  Barnevandrerstien fra Kristiansand til Landvik

Det er nå lagt inn 3 QR koder langs barnevandrerstien i Birkenes. Ved å scanne disse kan du lese mye interessant eller se fine filmer om barnevandringene.

Du kan også gå direkte via disse lenkene:

VISIT SØRLANDET Barnevandrerstien fra Kvinesdal til Landvik, gjennom Birkenes Etappe 6 Kristiansand - Birkeland og Etappe 7 Birkeland –

Landvik YouTube-film fra Flaglerfilms 2012 Reklame for stien med etapper som Visit Sørlandet (engelsk, ca 6min.)

Barnevandringene på Sørlandet’ En film laget i 1981 av Lodin Aukland/ NRK (ca 30 min.)

PDF med info, kart og bilder

Bilde 1 - Stien

Bilde 1: Stien

Bilde 2 - Varpelia

Bilde 2: Varpelia

Bilde 3 - Birkeland skole med infoskilt

Bilde 3: Infoskilt med kart ved Birkeland skole

 

Bilde3: QR-koder

 

 

Kart 1 - Varpelia-Espe

Kart 1: Varpelia til Espe

Kart 2 - Øvre Birkeland-Eggevad

Kart 2: Øvre Birkeland til Eggevad

Kart 3 - Berentsmyr-Godekjerr

Kart 3: Berentsmyr til Godekjerr

Kart 4 - Bjelkemyr-Langmyråsen

Kart 4: Bjelkemyr til Langmyråsen