Barnas toppturer

Innhold

Nå kan barna også gå på toppturer i Birkenes!

                                      

I flere år har det vært populært med toppturer i Birkenes, og stadig flere oppdager den fine naturen med de mange turmulighetene. I 2020 ble det lansert et eget toppturkort med dyrefigurer for barn mellom 2 og 10 år. Så nå kan barna gå på toppturjakt og finne postkasser med artige dyrefigurer på. På hver toppturkasse henger det ei klippetang, og barna må klippe i riktig dyrerute. Det er valgt ut 8 topper nær Birkeland sentrum, slik at man ikke trenger å kjøre bil for å komme dit. Seks av toppene er de samme som de «vanlige» toppturene, så nå kan hele familien dra på topptur sammen. Når barna har fullt klippekort, vanker det fin toppturpremie som kan hentes på biblioteket på Birkeland.

Barn opp til 12 år kan bruke det vanlige 24-topperskortet, og hvis de klarer 12 klipp får de toppturpremie. Alle over 12 år må ha 20 klipp for å få premie. Toppturhefte og klippekort fås kjøpt på på servicetorvet, biblioteket, Best servicesenter, butikken på Engesland og på Herefoss.

Turer på Birkeland

Senetoppen

Spelefjell 

Knatten

Nyhusfjella

Galtetjønnåsen

Morhommer

Vanntårnet

Skaftåsen

De flotte dyrefigurene på Barnas topptur-kassene er tegnet av birkenesgutten Tallak Senum Lie. Etter ungdomsskolen på Valstrand gikk han på studiespes. med kunst, arkitektur og design på Møglestu videregående. Så gikk han ett år på Kunst+ på Sunnhordland folkehøgskule på Halsnøy, før han reiste til Trondheim for å studere filmvitenskap ved NTNU. Nå studerer han kunsthistorie samme sted, samtidig som han jobber med stadig nye kunstneriske uttrykk. Tallak har deltatt i UKM på Birkeland flere ganger med tegninger. I 2018 vant han Birkenes Sparebanks talentpris i den lokale mønstringa på Birkeland og gikk helt til UKM-festivalen i Trondheim med en tegning.

Barnas toppturprosjekt på Herefoss og Engesland 

Det er nå klart for barnas toppturer også på Engesland og Herefoss. Det er plassert ut postkasse med eventyrfigur på, bok til å skrive seg inn i og klippetang så nå er det bare for familiene å komme seg ut på tur. Takket være positive grunneiere har IL Gry og Herefoss IL merket og ryddet stier til 8 ulike utsiktspunkt nær sine sentra. Opplegget er et samarbeid med kulturkontoret og folkehelsekoordinatoren i kommunen og er blitt til ved hjelp av ekstra coronamidler som kommunen har mottatt.  Alle barna i barnehagen og barneskolen på Engesland og Herefoss har fått utdelt gratis toppturkort og det var stor glede å spore hos barna.

Når toppturkortet er fullt med riktige klipp vanker det fine premier som må hentes på biblioteket på Birkeland.

Under følger noen av begrunnelsene  for tiltaket:

  • Nasjonale planer og retningslinjer påpeker stadig viktigheten av at kommunene legger til rette for økt bruk av friluftsliv i nærmiljøet og at barn og unge bør være en prioritert målgruppe.
  • Å gå tur i nærmiljøet er et av de beste og billigste folkehelsetiltakene som finnes.
  • Å gå toppturer er en kjempefin aktivitet man kan gjøre sammen nesten hele året. Det kan være en fin venneaktivitet eller familieaktivitet. Kortet kan inspirere til å få med seg mamma og pappa eller andre til å bli med å ta en topptur på ettermiddag eller i helgene.
  • Vi har i dette coronaåret hatt en enorm økning i antall toppturbesøk noe som tyder på at folk har fått øynene opp for verdien av fysisk aktivitet og ikke minst hvilke kvaliteter nærområdene i Birkenes har. Det kan se ut som det tar en stund før coronaen slipper taket så friluftslivaktiviteter er fortsatt en av de mer «trygge» aktivitetene.
  • Skolene og barnehagene kan bruke toppturkortene i sin daglige aktivitet, enten  i gymtimer eller hvis de skal på tur. Fint å ha et bestemt mål å gå til.

Turer på Herefoss

Lille Kolåsen

Kråketoppen

Geitefjell

Fosseheia

Ulvhildsøy

Jerpefjellet

Krossmyr

Direnesfjellet

 

Turer på Engesland

Tillarknappen

Lindalsknuten

Kulturstien/Ljosevann

Kvinartolla

Raushei

Tverrheia

Bjønnefora

Åsen