Barnas toppturer

Innhold

Nå kan barna også gå på toppturer i Birkenes!

                                      

I 2020 ble det lansert et eget toppturkort med dyrefigurer for barn mellom 2 og 10 år. Så nå kan barna gå på toppturjakt og finne postkasser med artige dyrefigurer på. På hver toppturkasse henger det ei klippetang, og barna må klippe i riktig dyrerute. På Birkeland er det 8 topper nær sentrum, slik at man ikke trenger å kjøre bil for å komme dit. Seks av toppene er de samme som de «vanlige» toppturene. På Herefoss og Engesland er det også satt ut postkasser med figurer på. Når barna har fullt klippekort, vanker det fin toppturpremie som kan hentes på biblioteket på Birkeland.

Barn opp til 12 år kan bruke det vanlige 24-topperskortet, og hvis de klarer 12 klipp får de toppturpremie. Alle over 12 år må ha 20 klipp for å få premie. Toppturhefte og klippekort fås kjøpt på på servicetorvet, biblioteket, Best servicesenter, butikken på Engesland og på Herefoss.

Turer på Birkeland

Senetoppen

Spelefjell 

Knatten

Nyhusfjella

Galtetjønnåsen

Morhommer

Natveitåsen

Skaftåsen

De flotte dyrefigurene på Barnas topptur-kassene er tegnet av birkenesgutten Tallak Senum Lie. Etter ungdomsskolen på Valstrand gikk han på studiespes. med kunst, arkitektur og design på Møglestu videregående. Så gikk han ett år på Kunst+ på Sunnhordland folkehøgskule på Halsnøy, før han reiste til Trondheim for å studere filmvitenskap ved NTNU. Nå studerer han kunsthistorie samme sted, samtidig som han jobber med stadig nye kunstneriske uttrykk. Tallak har deltatt i UKM på Birkeland flere ganger med tegninger. I 2018 vant han Birkenes Sparebanks talentpris i den lokale mønstringa på Birkeland og gikk helt til UKM-festivalen i Trondheim med en tegning.

 

Turer på Herefoss

Lille Kolåsen

Kråketoppen

Geitefjell

Fosseheia

Ulvhildsøy

Jerpefjellet

Krossmyr

Direnesfjellet

 

Turer på Engesland

Tillarknappen

Lindalsknuten

Kulturstien/Ljosevann

Kvinartolla

Raushei

Tverrheia

Bjønnefora

Åsen