Legetjenester

Innhold

Birkenes legesenter ligger i 1. etasje på Birkenes sykehjem (inngang nord), øverst på Strøget på Birkeland.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Telefonnummeret til legesenteret er 37 27 89 80

Legesenteret har åpent mandag-fredag kl 08.00-15.00

Telefontiden er 08.00-15.00, avbrutt av lunsj 12.00-12.45 (13.00 fredager)

Selvbetjening

Bestill time, forny resepter og andre henvendelser online enkelt og hurtigt via Helsenorge.

Helsenorge finnes som app:

Helsenorge-app android  

Helsenorge-app apple

Avbestilling

Avbestilling av legetime må skje innen 24 timer før timen, ellers påløper et gebyr. Dette gjelder også for de som har frikort.

Betaling

Du får automatisk en sms med 3 ulike betalingsformer etter legetimen:

  • Vipps
  • faktura i nettbank
  • faktura på papir (med gebyr)

Du kan også

  • få tilsendt faktura i posten (NB! Du må opplyse om dette på legetimen)
  • betale kontant (NB! Du må opplyse om dette på legetimen)

Vi bruker PayEx, derfor kommer også faktuaen fra PayEx. (Birkenes legesenter er mindre synlig på fakturaen)

Tolk

Hvis det er behov for tolke timer, må det bestilles per tlf  37 27 89 80 på legesenteret.

Legene

Birkenes legesenter har syv fastleger og en LIS1 lege (turnuslege).

Fastlege

Ønsker du å bytte fastlege? Det kan du gjøre direkte på helse.no, eller ved å ringe fastlegekontoret på tlf: 810 59 500.

Les mer om fastlegeordningen.

Klagegang

Dersom du ikke er fornøyd med den helsehjelpen du har mottatt på fastlegekontoret, har du rett til å klage. Når noe har gått galt, vil en klagebehandling bidra til å gjøre helsetjenesten bedre.

Det gir ofte raskest effekt å klage direkte til det helsepersonellet som klagen omhandler.

Klagemulighetene rangeres på denne måten, i forhold til klagens alvorlighetsgrad og omfang:

  1. Direkte til fastlegekontoret
  2. Kommunen – krever skriftlig klage: Kommuneoverlegen Birkenes kommune Postboks 115, 4795 Birkeland. Post kan sendes som sikker melding via eDialog  . Birkenes kommune benytter tjenesten eDialog slik at du som innbygger kan sende elektronisk post til kommune via en sikker kanal. Tjenesten kan benyttes til å sende dokumenter unntatt offentlighet. Kanalen er kryptert og avsender autentisert, og filene i forsendelsen lagres direkte i Birkenes kommunes sak-/arkivsystem.
  3. Statsforvalter i Agder – krever skriftlig klage: Postboks 504, 4804 Arendal

Du skal aldri sende en klage i epost, fordi en vanlig epost er usikret for sensitive person- og helseopplysninger. Statsforvalter tilbyr mulighet for å sende sensitive opplysninger via sikker kanal.

Du kan få hjelp til å klage ved å henvende deg til pasient- og brukerombudet i Agder.