Kreftkoordinator/lindrende koordinator

Innhold

Birkenes kommune har egen kreftkoordinator/lindrendekoordinator i 20 % stilling.

Kreftkoordinator/lindrende koordinator er et tilbud til deg som har en kreftsykdom, eller andre som trenger lindrende behandling, eller er pårørende til en som er alvorlig syk.

Tilbudet er lavterskel og det kreves ikke henvisning fra lege. Derfor kan kreftrammede, pårørende eller helsepersonell ta direkte kontakt.

Hva gjør en kreftkoordinator/lindrende koordinator?

Kreftkoordinator/lindrende koordinator

  • skal være lett tilgjengelig for pasient og pårørende
  • er samtalepartner og gir råd og veiledning
  • samarbeider med fastlege, hjemmetjeneste og sykehus
  • sikrer oppfølging av barn og unge som er pårørende eller etterlatte
  • arbeider med å koordinere hjelp og tjenester for personer som behøver lindrende behandling, eller for deres pårørende
  • gir informasjon om hvilke tjenester og tilbud som kan være aktuelle for pasient og pårørende

Åpningstid

Kreftkoordinator/lindrende koordinator er tilstede på kommunehuset på Birkeland tirsdager fra 09.00 til 15.00, eller etter avtale.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med kreftkoordinator/lindrende koordinator?

Send e-post eller ring på 911 05 138.