Kommuneoverlege

Innhold

Kommuneoverlegens oppgaver er mangfoldige, men fordeler seg hovedsakelig på tre hovedområder:

  • medisinskfaglig rådgiver for hele kommunen
  • smittevern og helseberedskap
  • miljørettet helsevern

Dagfinn Haarr er kommuneoverlege i Birkenes. Han har kontaktinfo:

dagfinn.haarr@birkenes.kommune.no
Telefon: 48267701