Frisklivssentralen

Innhold

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til frisklivssentralen, men man kan også kontakte oss på eget initiativ.

Frisklivssamtalen er individuell og bygger på prinsipper for motiverende samtale, en metode som er dokumentert å være effektiv for endring av vaner.

Gruppebaserte kurs og tilbud

Frisklivsresepten er et teori- og treningstilbud til deg i arbeidsfør alder som ønsker å skape varig livsstilsendring. Tilbudet foregår både innendørs og ute i naturen, og går over 12 uker. 

Frisk start er et kurs for mødre med barn i alderen 6 uker til 8 måneder, hvor fokuset er samspill mellom mor og barn, mors helse og trening sammen med barnet. Tilbudet går over 12 uker. 

Sprek og stødig: Et treningstilbud på moderat nivå for godt voksne. Treninger har fokus på styrke- og balansetrening, og holdes av aktivitør på Aktivitetssenteret.  

Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon. 

Kurs i depresjonsmestring er et kurs hvor man jobber for å endre tanke- og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen.  

Kurs i belastningsmestring er et kurs hvor man jobber for å bedre sin evne til å mestre belastninger, knyttet til både arbeidsliv og privatliv. Målet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning. 

Kurs i sinnemestring er et kurs for personer som kjenner at de blir for sint på sine nærmeste, slik at de føler seg mindreverdige, blir usikre, redde eller får vondt, fysisk eller psykisk. På kurset læres teknikker som kan brukes til å kontrollere og bli bevisst sitt ansvar for eget sinne. 

Tankevirus er et kurs for personer som plages med grubling, bekymring og for mange ubehagelige tanker. I løpet av kurset blir det presentert nye strategier, ved å legge merke til uønskede tanker og oppdage hva som kan være nyttige, for å håndtere ubehag.

Ved spørsmål, kontakt frisklivssentralen på tlf 482 89 967.