Frisklivssentralen

Innhold

Frisklivssentralen hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold eller tobakk, gjennom individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud. Man trenger ikke å ha en diagnose eller være syk for å delta. Lege, annet helsepersonell eller NAV kan henvise deltakere til frisklivssentralen, men man kan også kontakte oss på eget initiativ.

Frisklivssamtalen er individuell og bygger på prinsipper for motiverende samtale, en metode som er dokumentert å være effektiv for endring av vaner.

Gruppebaserte tilbud

Frisklivstrening i gruppe kan foregå både innendørs og ute i naturen. Nivået er tilpasset deltakerne. Ta kontakt med frisklivssentralen for å få informasjon og hvilke gruppetilbud som tilbys.

Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Man får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksler erfaringer med andre deltakere og lærer å lese varedeklarasjon.

Røykfri sammen er et tilbud til deg som ønsker å slutte å røyke. Tilbudet tilbys individuell eller i form av kurs. De første møtene brukes til å forberede seg på å slutte. I de neste møtene jobber en med å opprettholde røykfriheten og motivasjonen.

Kurs i diabetes 2 er et kurs for personer og pårørende til personer med diabetes type 2. Her løftes temaer som sykdomslære, medisinbruk, kosthold, fysisk aktivitet og egenomsorg opp.

Kurs i KOLS er et kurs for personer og pårørende til personer med KOLS sykdom. Her belyses temaer som sykdomslære, medisinbruk, fysisk aktivitet og egenomsorg.

Kurs i depresjonsmestring er et kurs hvor man jobber for å endre tanke- og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen.

Kurs i belastningsmestring er et kurs hvor man jobber for å bedre sin evne til å mestre belastninger, knyttet til både arbeidsliv og privatliv. Målet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastning.

 

Ved spørsmål, kontakt frisklivssentralen på tlf 482 89 967.