Frisklivssentralen

Innhold

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Hovedmålgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Birkenes tilbyr i samarbeid med Frisklivssentralen i Lillesand lærings- og mestringskurs innenfor depresjon, belastninger/stressmestring, diabetes type 2 og kols. Tilsvarende kurs blir også arrangert i de andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet og er tilgjengelige for innbyggerne i Birkenes.

Frisklivssentralen i Birkenes tilbyr i samarbeid med Lillesand Frisklivssentral «frisklivsresepten», et 12 ukers gruppetilbud med undervisning og trening med fokus på livsstilsendring

Frisklivssentralen i Birkenes tilbyr også treningstilbudet Opp av go’stolen for seniorer i Birkenes.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med Frisklivssentralen?

Send e-post eller ring sentralbordet på 37 28 15 00.

Opp av go'stolen

Opp av go’stolen er et lavterskel treningstilbud for seniorer i Birkenes kommune i regi av Frisklivssentralen. Treningen har hovedfokus på styrke- og balansetrening og ledes av fysioterapeuter i kommunen. Målet er at alle skal kunne delta og mestre.

Hvor: Idrettshuset på Birkeland (vi trener innendørs)

Når: Mandager kl. 10.00-11.00

Egenandel: 300,- per halvår

Kl. 11.00 til 11.30 spiser vi niste og drikker kaffe (frivillig).

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med Frisklivssentralen?

Send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.

Frisklivsresepten

Frisklivsresept er et tilbud til deg som ønsker hjelp til å endre livsstil. En frisklivsresept kan være en god start på et mer aktivt og dermed bedre liv!

Noe for deg?
Vi ønsker å veilede deg til å finne din motivasjon til økt aktivitet. Små justeringer i livsstilen kan føre til en bedre hverdag – sammen setter vi mål og jobber mot dette! Dersom vi ser at du har behov for tettere oppfølging eller har behov for et annet tilbud, informerer vi og veileder deg dit.

Vårt tilbud
Frisklivsresepten får du av din fastlege, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også ta kontakt selv. Når du tar kontakt med oss eller vi mottar frisklivsresepten inviterer vi deg til en samtale før du blir med i et 12 ukers opplegg med trening og undervisning.

Aktivitet
Vi er opptatt av at nivået på treningen skal være tilpasset din form og samtidig være utfordrende nok til å gi god effekt. Treningen foregår i gruppe utendørs.

Undervisning
En frisklivsresept består også av livsstilsundervisning i gruppe parallelt med treningen. Vi tar opp temaer som bl.a:
• Endring
• Motivasjon
• Fysisk aktivitet og bevegelse
• Kosthold
• Søvn
• Smerter
• Stress

Kostholdsundervisningen er basert på de nasjonale anbefalingene for ernæring
Vil følger Helsedirektoratets prinsipper for fysisk aktivitet og bevegelse

Pris
For 12 uker med trening og undervisning betaler du kr 300,-

Hva skjer når reseptperioden er slutt?
Etter 12 uker evalueres perioden i en avslutningssamtale. Det er viktig for oss at de endringene du gjør her hos oss opprettholdes. Vi er derfor behjelpelige med å finne en aktivitet du kan fortsette med. Etter endt kursforløp sender vi en tilbakemelding til fastlege og evt. andre henvisere.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med Frisklivssentralen?

Send e-post eller ring kommunens sentralbord på 37 28 15 00.