Frisklivssentralen

Innhold

Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste. Hovedmålgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Birkenes tilbyr i samarbeid med Frisklivssentralen i Lillesand lærings- og mestringskurs innenfor depresjon, belastninger/stressmestring, diabetes type 2 og kols. Tilsvarende kurs blir også arrangert i de andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet og er tilgjengelige for innbyggerne i Birkenes.

Frisklivssentralen i Birkenes tilbyr også treningstilbudet Opp av go’stolen for seniorer i Birkenes.

Dersom du er interessert i ett kurs, ønsker vi at du tar kontakt slik at vi kjenner til  interessen.

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med Frisklivssentralen?

Send e-post eller ring 48 28 99 67.

Opp av go'stolen

Opp av go’stolen er et lavterskel treningstilbud for seniorer i Birkenes kommune i regi av Frisklivssentralen. Treningen har hovedfokus på styrke- og balansetrening og ledes av fysioterapeuter i kommunen. Målet er at alle skal kunne delta og mestre.

Hvor: Idrettshuset på Birkeland (vi trener innendørs)

Når: Mandager kl. 09.30-10.15 og 10.45-11.30

Egenandel: 300,- per halvår

Kl. 10.15 til 10.45 spiser vi niste og drikker kaffe (frivillig).

Individuell frisklivsoppfølging

Frisklivssentralen gir tilbud om individuelle samtaler og oppfølging.
Vi bidrar med trening og kostholdsveiledning og kan bistå i å lage og følge et treningsprogram. Temaene vi jobber med :

 

• Endring
• Motivasjon
• Fysisk aktivitet og bevegelse
• Kosthold
• Søvn
• Smerter
• Stress

Kontaktinformasjon

Ønsker du kontakt med Frisklivssentralen?

Send e-post eller ring 48 28 99 67.