Balanse i hverdagen

Innhold

Balanse i hverdagen er et aktivitetstilbud til seniorer som opplever at balansen og styrke ikke lengre tilfredsstiller hverdagens krav.

 Treningene er ledet av fysioterapeut, og holder på rehabiliteringsavdelingen på kommunehuset hver onsdag kl 09.45.

 Treningene er gratis og åpne for alle.

 Vel møtt!