Informasjon om Korona

Innhold

Her har vi samlet viktig informasjon om smittesituasjonen, hurtigtesting og retningslinjer ved besøk på sykehjem og omsorgsboliger/bofellesskap. Du finner også lenke til en egen side om vaksiner og vaksinering.

Løpende informasjon om smitte i Birkenes

Informasjon om smittesituasjonen 14.01.22

Informasjon om smittesituasjonen 07.01.22

Informasjon om smittesituasjonen 04.01.22

 

 • Birkenes: Utenfor inngangen i nordenden av kommunehuset (retning Herefoss) alle ukedager kl. 13.00-13.30 (ikke helg og helligdager).
 • Lillesand: På teststasjonen Dovre (Lillesand bo- og aktivitetssenter) alle ukedager  kl. 14.00-17.00 (ikke helg og helligdager). Følg skilt til testsenteret.

Det er kun disse tidspunktene det leveres ut hurtigtester.

Du behøver ikke ringe på forhånd.

NB: Legekontoret skal ikke ha henvendelser angående hutigtester og smittesporing.

Spørsmål vedrørende hurtigtester: Ring kommunens sentralbord 37 28 15 00 

Ved positiv test kan du registere deg via denne linken: https://hjemmetest.remin.no/lillesand

eller eventuelt ringe smittesporingsteamet. Smitteporingsteamet har telfonnummer 477 14 899. Telefonen er åpen hverdager fra 09.00-15.00 og lørdager fra 13.00-15.00.

Kriterier for å få utdelt hurtigtest:

 • Personer med luftveissymptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus. 
 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære til personer som har testet positivt på covid-19. 
 • Øvrige nærkontakter til en som har testet positivt på covid-19 som ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19.

 Hurtigtester deles ikke ut til:

 • personer utenom prioritert gruppe (se kriterier over)
 • arrangementer som julebord, selskap, reiser, o.l.
 • å ha liggende hjemme i tilfelle behov

 Dersom du likevel ønsker å teste deg, kan du kjøpe selvtester på apotek, grossister og i enkelte butikker. Testene må da betales av den enkelte.

Se veiledning på helsenorge.no for bruk og kjøp av selvtest i egen regi.

Dersom din hurtigtest er positiv ønsker vi at du:
 • melder fra til Smittesporingsteamet ved å registrere svaret ditt på

https://hjemmetest.remin.no/lillesand

Da vil felles smittesporingsteam for Lillesand og Birkenes motta beskjeden og de vil kontakte deg så fort de kan

 • bestiller pcr-test ved å ringe Birkenes legesenter 37278980
 • isolerer deg fra andre
 • dersom du ikke får registrert ditt svar, ring Smittesporingsteamet på telefon 477 14 899.

Smittesporing - registrer positiv test

Smittesporingsteamet består av 4 personer som driver smittesporing fra 08.00 til 15.30 hver dag, 7 dager i uken. De smittesporer ikke på kveldstid. Det er etter anbefaling fra helsedirektoratet.

Smittesporingsteamet har telefonnummer 477 14 899. De besvarer inngående telefoner hverdager fra 09.00-15.00 og lørdager fra 13.00-15.00.

Når du registrerer posititv test, vil du komme inn i køen til smittesporingsteamet, det er ikke nødvendig å ringe i tillegg. De ringer deg opp når det er din tur.

Registrer positiv test her

Retningslinjer

Oppdaterte retningslinjer for besøk ved Birkenes sykehjem 14.12.21

Birkenes har gjennom de siste ukene opplevd økende smitte og det er nødvendig at vi har tiltak for å unngå smitte på sykehjemmet så langt mulig.

 • Besøkende må være friske og ikke være forkjølet eller ha symptomer på forkjølelse, influensa, feber eller lignende 
 • Besøkende må ringe avdelingen og avtale besøk i forkant for å unngå at det kommer flere besøkende på samme tid.

              -   Eikåsen 482 41 995

              -   Grantunet 482 08 574

              -   Ospehaugen 482 96 579

              -   Ansvarlig sykepleier 482 26 737

 • Alle besøkende bruker munnbind under hele besøket
 • Alle besøkende overholder 1 meter avstand til pasient og ansatte
 • Av hensyn til avstandskravet kan hver pasient kun ha 1 (-2) besøkende om gangen.  Hvis pasienten er svært alvorlig syk, tas det spesielle hensyn, som avtales i forkant
 • Besøkende skal ikke være i fellesareal. Hvis besøkende ønsker kontakt med betjeningen når de er inne på pasientrommet så må ringesnora benyttes for å tilkalle betjeningen
 • Besøkende registrerer seg ved ankomst til avdelingen ved å føre opp navn, tidspunkt og mobilnummer på liste på avdelingen. Dette i tilfelle smitteutbrudd på sykehjemmet
 • Besøkende kan ha med seg blomster og andre gaver til pasienten
Oppdaterte retningslinjer for besøk ved omsorgsboligene Sør, Nord, Rognlia og Bofellesskapet 14.12.21

Birkenes har gjennom de siste ukene opplevd økende smitte og det er nødvendig at vi har tiltak for å unngå smitte på omsorgsboligene så langt det er mulig.

Julen er en tid med mye besøk, vi ber besøkende tenke seg om og vurdere hvem og hvor mange som kommer på besøk.

Besøkende må være friske og ikke være forkjølet eller ha symptomer på forkjølelse, influensa, feber eller lignende

 • Alle besøkende bruker munnbind under hele besøket
 • Alle besøkende overholder 1 meter avstand til bruker og ansatte
 • Besøkende skal ikke være i fellesareal, men oppholde seg i brukers leilighet
 • Besøkende registrerer seg ved ankomst til avdelingen ved å føre opp navn, tidspunkt og mobilnummer på liste på avdelingen. Dette i tilfelle smitteutbrudd og behov for smittesporing
 • Prøv å begrense antall besøkende om mulig

Vaksiner og vaksinering

Informasjon om vaksiner og vaksinering finnes her