Har du lyst til å hospitere i Birkenes kommune?

Innhold

Birkenes Kommune og Sørlandet sykehus tilbyr nå gjensidig hospitering. Vi ønsker deg som sykehusansatt herved velkommen til å søke hospitering hos oss. Søknadsfrist er 15. juni og 15. desember.

Hensikten med avtalen om gjensidig hospitering kan oppsummeres i fem punkter:

• Økt kunnskap innen ett eller flere relevante fagområder/arbeidsfelt

• Økt forståelse om det motsatte forvaltningsnivået

• Bli kjent med personer det er naturlig å samarbeide med

• Økt kunnskap om hvordan samhandlingen kan forbedres

• Økt kunnskap om det helhetlige pasientforløpet

Hvem kan hospitere hos oss?

Våre 3-dagers hospiteringsprogram henvender seg til sykepleiere ved Sørlandet sykehus. Det er mulig å hospitere i uke 11 og uke 42.

Hospiteringsprogram

Vi er to enheter som har gått sammen for å lage et felles hospiteringsprogram:

 

Dag 1 - Mandag

Hjemmesykepleien

07:30 Oppmøte hjemmesykepleien

07:30-11:00 Rapport, hjemmebesøk etter liste sammen med sykepleier

11:00-11:30 Informasjon om hjemmetjenesten ved teamleder (Oppfølging av Elink, gode

pasientforløp, arbeidslister og annet)

11:30-12:00 Lunsj (ta med niste, eller det mulig å kjøpe mat i kantina)

12:00-12:15 Rapport

12:30-13:00 Deltakelse i legemøte

13:00-15:00 Oppfølgingsarbeid etter legemøte evt. hjemmebesøk (Elink, IPLOS, arbeidslister etc.)

15:00-15:15 Rapport. Arbeidsdag slutt

Dag 2- Tirsdag

Sykehjem

07:30 Oppmøte sykehjem. Forberedelser til legevisitt

08:30-11:30 Legevisitt

11:30-12:00 Lunsj

12:00-12:30 Tavlemøte, korttidspasienter

13:00-13:45 Inntaksmøte sykehjem, kortidshybler og heldøgns omsorgsboliger

13:45-15:00 Etterarbeid etter legevisitt og ulike oppgaver

15:00-15:15 Rapport og arbeidsdag slutt

Dag 3 - Onsdag

Hjemmesykepleien og rehabiliteringsavdelingen med fysioterapeut og ergoterapeut

07:30-11:30 Oppmøte hjemmesykepleien, rapport og hjemmebesøk etter liste

11:30-12:00 Lunsj

12:00-12:15 Delta på tverrfaglig samarbeidsmøte hjemmesykepleien og fysio/ergo.

12:15-15:00 Info om rehabiliteringstilbudet i kommunen ved fysioterapeut. Eventuelt hjemmebesøk.

 

Slik søker du

Synes du dette høres interessant ut, og ønsker du å møte oss for felles forståelse og lærdom?

Da fyller du ut søknadsskjemaet sammen med din leder og sender søknad om hospitering.

Vi har tro på at hospiteringsoppholdet kan føre til utveksling av kunnskap og heving av din kompetanse og at det kan bidra til å styrke samarbeidet mellom Sørlandet sykehus og Birkenes Kommune.

Søknadsfrist er 15. juni og 15. desember.

 

Mer info om Birkenes Kommune finner du på kommunensjemmeside.