Aktiv på dagtid

Innhold

Aktiv på dagtid er et treningstilbud med over seksti forskjellige aktiviteter; for eksempel svømming, riding, yoga, saltimer, egentrening og mye mer.

Hvem kan få tilbudet?

Du kan delta hvis du:

  • står helt eller delvis utenfor arbeidslivet
  • er mellom 16 og 70 år
  • bor i Arendal, Birkenes, Froland, Gjerstad, Grimstad, Lillesand eller Risør

Timeplan

Du kan benytte tilbudene på tvers av kommunene. Aktiv på dagtid samarbeider med frisklivssentralen og drives av Agder Idrettskrets.

Timeplan - oversikt over aktiviteter

Pris og innmelding

Info om priser og betaling finner du på aktivpadagtid.no/betaling. Om det er naturlig å inkludere treningen i tiltaksplanen din, kan NAV dekke egenandelen. Kontakt veilederen din for å undersøke mulighetene.

For å bli medlem, gå inn på aktivpadagtid.no/bli-medlem.