Skole

Innhold

Informasjon om den enkelte skole finner du på skolenes egene nettsider, ved å trykke på linkene nedenfor.I Birkenes kommune er det to barneskoler, en kombinert skole og en ungdomskole. Det er i tillegg grunnskoleopplæring for fremmedspråklige på Birkenes Læringssenter.

Skolene i Birkenes

Birkeland skole er en 1-7 skole med ca. 480 elever og en SFO avdeling med ca. 73 barn.
Skolen er i nær avstand til Birkeland sentrum, like ved Birkeneshallen,
Valstrand skole og Hampehaugen barnehage. Skolen har et stort uteområde med gode muligheter til å benytte nærliggende
naturområder.

Birkeland skole

Valstrand skole ligger idyllisk til nær  Valtjønn med Birkeland skole og Birkeneshallen som naboer. Skolens hovedvisjon er «trivsel, trygget og læring for livet».

Valstrand skole

Engesland oppvekstsenter ligger i naturskjønne omgivelser på Engesland. Vi har barnehage med to avdelinger, grunnskole for 1.-10.klasse og SFO-tilbud for 1.-4.klasse.

Engesland skole

Herefoss barneskole er en fådelt grunnskole hvor undervisningen gis i 3 basisgrupper bestående av 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-7. klasse. Skolen er plassert på tettstedet Herefoss, som ligger omtrent 23 km nord for Birkeland sentrum.

Herefoss skole

Birkenes Læringssenter er plassert i sentrum av Birkeland og gir grunnskoleopplæring for voksne, spesialundervisning på grunnskolens område for voksne og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Birkenes Læringssenter

Generell informasjon

Grunnskoleopplæringen

Birkenes kommune har ansvaret for offentlig grunnskoleopplæring for elever fra 1.-10. trinn. Oppvekstsektoren, ledet av kommunalsjef for oppvekst, er ansvarlig for grunnskoledriften i kommunen. 

Lov om grunnskoleopplæring

Innmelding til 1. klasse

Barn begynner i grunnskolen det året barnet fylles seks år. Foreldre og foresatte bes fylle ut innmeldingsskjema.

Innmeldingsskjema

Familier som flytter til kommunen etter innskrivingsperioden og fram til skolestart, må ta kontakt med nærmeste skole eller servicetorvet.

 Søknad om elevpermisjon

Link til søknadsskjema

 Søknad om spesialundervisning

Målgrupper: 

  1. Voksne som på grunn av sykdom eller skade har behov for fornyet grunnskoleopplæring
  2. Voksne som tidligere har manglet eller fått mangelfullt grunnskoletilbud
  3. Voksne som har særlige behov for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter

Søknad om spesialundervisning

Skolerute for Birkenes 2023-2024

Skolerute for Birkenes 2024-2025

Mobbing

Alle elever har rett på et skolemiljø som fremmer læring, helse og trivsel. Skolene i Birkenes har nulltoleranse for mobbing, og alle ansatte har en handlingsplikt dersom man opplever eller har mistanke om mobbing eller krenkende atferd. Dersom du er bekymret for om ditt eller andres barn har det bra på skolen, bes du ta kontakt med rektor på skolen. Hvis du synes det er vanskelig, kan du varsle oppvekstkontoret ved å bruke knappen under, slik at saken kan tas opp med skolen.

Epost til oppvekstkontoret

Innmelding skole

Barn begynner i grunnskolen det kalenderåret barnet fyller seks år. Foreldre og foresatte bes fylle ut skjema for innmelding av skolestartere og barne-/ungdomsskoleelever som flytter til kommunen. Fristen for innmelding av skolestartere er 1. februar. Den enkelte skole sender ut informasjon i god tid før første skoledag.

Innmeldingsskjema

Skolestart

Hvilken skole skal barnet gå på?

Hver adresse i kommunen er knyttet til en nærskole og er delt inn i skolekretser.  Disse er nærmere beskrevet i lokal forskrift for skolekretser.

Utsatt skolestart

Foreldre kan søke om utsatt skolestart. Dette gjøres innen innen 31.desember året før. PPT vurderer barnets utviklingsstatus, og gir råd til oppvekstkontoret, som avgjør saken. Spørsmål om utsatt skolestart kan rettes til barnehageenheten på oppvekstkontoret.

Forskrift om skolekretsgrenser i Birkenes kommune

Kart over skolekretsgrenser i Birkenes kommune

Elever som bor mer enn to km (1. trinn) eller fire km (2.-10. trinn) fra skolen, har rett på gratis skoleskyss. De får utlevert busskort på skolen i begynnelsen av skoleåret.

Informasjon om organisering av skoleskyss og skjemaer for søknad om spesialskyss, innmelding av elev med delt bosted m.m. finner du ved å klikke på lenken under.

Mer om skoleskyss

Vedtak om skyssrett p.g.a. særlig farlig skolevei

Skolebussene som går til og fra Myrane trafikkareal er merket med fargekoder, slik at det skal være enkelt å finne rett buss. Klikk på lenken under for å se fargekodene.

Fargekoder på skolebussene 

Når det er forsvarlig kan skolene gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den alminnelige undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

Rutiner ved fravær

Informasjon om elevpermisjoner

Elektronisk søknadssenter