Herefoss skole

Innhold

Herefoss barneskole er en fådelt grunnskole hvor undervisningen gis i 3 basisgrupper bestående av 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-7. klasse. Skolen er plassert på tettstedet Herefoss, som ligger omtrent 23 km nord for Birkeland sentrum.

Herefoss skole