Birkenes læringssenter

Innhold

Birkenes Læringssenter er plassert i sentrum av Birkeland og gir grunnskoleopplæring for voksne, spesialundervisning på grunnskolens område for voksne og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Birkenes Læringssenter