Spesialpedagogisk team for barnehagene

Innhold

Vi er en del av ressurssenteret, og vårt arbeid er rettet mot barn i alderen 0-6 år.

Ressurssenteret ved spes.ped-koordinator, tlf.: 480 023 48.

Teamet består av spesialpedagoger, småbarnspedagoger og fagarbeidere med spesialpedagogisk kompetanse, som har lang erfaring med å følge opp barn med ulike behov for spesialpedagogisk hjelp. Vi har stort fokus på å inkludere det almennpedagogiske med det spesialpedagogiske. 

  • Er en støtteenhet for alle barnehagene, både private og kommunale.
  • Følger opp alle barn som har vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
  • Tilbyr lavterskeltilbud til barnehagene. Dette tilbudet er noe barnehagene kan benytte uten henvisning, og målet er at barnehagen skal få hjelp innen to uker etter henvendelsen. Vi kan da tilby hjelp og veiledningstøtte på organisasjon-, gruppe- eller individnivå.
  • Deltar i ressursteam, som er satt sammen av pedagog fra SPT, en fra PPT og helsesykepleier fra helsestasjonen. Her kan barnehagen ta opp saker der de trenger råd og hjelp til veien videre. 
  • Observerer og kartlegge barn/barnegrupper hvis barnehagen eller foreldre ønsker.
  • Veiledning for barnehageansatte og/eller foreldre.
  • Tilbyr kurs for barnehageansatte i trygghetssirkelen,  eller andre temaer  etter bestilling fra barnehagene.
  • Tett samarbeid med PPT.