Jordmor og svangerskapsomsorg

Innhold

Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide som bor i Birkenes kommune. Den første konsultasjonen, kan gjerne være mellom uke 6–12. Vi ønsker tidlig kontakt. På denne måten kan vi best mulig gi deg oppfølging etter dine behov, og bidra til at du får en trygg og god opplevelse av å være gravid.

Partner eller annen ledsager må gjerne bli med på konsultasjonene dersom dere ønsker det. Imidlertid anbefales det at en eller flere konsultasjoner bør gjennomføres uten partner tilstede. Jordmor har taushetsplikt. Du kan lese mer om konsultasjoner og de ulike kontrollene på helsenorge.no.

Jordmor jobber i samsvar med de nasjonale retningslinjene for svangerskapet. Du kan velge om du ønsker å gå til fastlege, jordmor eller en kombinasjon. Vi anbefaler at du går både til jordmor og lege, da vi har forskjellig og utfyllende kompetanse.

Målet for svangerskapsomsorgen er å sikre at svangerskapet går så normalt og trygt som mulig både for deg og barnet. Vi har fokus både på den fysiske og psykiske helsen gjennom svangerskapet. Det legges vekt på individuell veiledning med forberedelse til amming, fødsel og den første tiden etterpå. Jordmor har fokus på normale prosesser i svangerskapet, men henviser videre ved eventuelle avvik.

Ved behov for tolk, bestilles telefontolk. Dette er noe du har krav på, og det er gratis.

Som gravid har du rett på fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroller.

Jordmortjenestens tilbud

Vi følger Nasjonale faglige retningslinjer for svangerskapsomsorgen når det gjelder antall konsultasjoner. Det anbefales at du har time hos jordmor mellom uke 6-12, og til lege mellom uke 12-15. Hos legen blir det her også tatt rutineblodprøver. Videre anbefales det konsultasjoner til jordmor/lege i uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40, og noen trenger hyppigere oppfølging. Dette tilrettelegges individuelt.

Jordmor kan også gi veiledning om seksualitet og prevensjon. Dersom graviditeten ikke er planlagt og du trenger veiledning, kan jordmortjenesten hjelpe deg, eller du kan kontakte veiledningskontoret Amathea.no

• Blodtrykk

• Urinprøve

• Vektøkning

• Symfyse – fundusmål etter uke 24. Ved hjelp av målband måler vi hvordan livmoren vokser.

• Fosterlyd. Vi lytter på barnets hjerteslag.

• Leie. Hvordan fosteret ligger i livmoren.

• Blodprosent i uke 12 og 28.

• Henvisning ved behov

• Utfyllelse av erklæring om farskap ved samboerskap

• Ansvar for eget svangerskap

• Ernæring, aktivitet og livsstil

• Følelsesmessige forandringer og utfordringer

• Røyking/snus og alkohol

• Samliv, foreldreroller og foreldreskap

• Kartlegge eventuelle traumatiske opplevelser

• Forberedelse til fødsel, barseltid og amming

• Fødselsforberedende undervisning

• Ammeforberedende undervisning

• Arbeidssituasjonen-på jobb med barn i magen

• Prevensjonsveiledning

Tilbud om hjemmebesøk

Jordmor tilbyr hjemmebesøk etter fødsel 1-3 dager etter hjemkomst. Du tar kontakt så fort du er kommet hjem.

På hjemmebesøket tar jordmor vekt av barnet, samtale om fødsel, tilbyr ammeveiledning, råd ift. morsmelkerstatning der mor ikke kan/ønsker å amme, sjekker sting og samtale om mors helse og om den nye familiesituasjonen.

Dette skal du ha med til hver kontroll

Helsekort for gravide (skjemaet fylles ut på første kontroll hos lege eller jordmor)

• Urinprøve: Ta med morgenurin hver gang du skal til kontroll. Morgenurin vil si første gang du er på toalettet om morgenen.

1. Vask eller dusj deg nedentil før vannlatningen.

2. La den første strålen gå i toalettet, resten lar du gå i et helt rent glass (Glasset kan du kjøpe på apoteket)

3. La urinen stå kjølig hvis det er en stund til du skal til kontroll.

• Blodprøvesvar. Prøver tas på første kontroll hos lege. Be om å få tilsendt alle originalsvar når disse foreligger. - Rhesus blodtypeantistoffer - Hb- hemoglobin ("blodprosent") - S-Fe (jernlager) - Rubella antistoffer (røde hunder) - Hiv - Syfilis (Treponema) - eventuelt Klamydia (under 25 år) - eventuelt Hepatitt B og C - eventuelt Toxoplasmose

• Ultralydskjema dersom dette foreligger

• Vekt. Om du har egen badevekt hjemme, sjekk vekten hjemme om morgenen før du skal til lege eller jordmor.

Helsenorge.no - om å være gravid

Matportalen.no - om mat og graviditet

Trygg mammamedisin.no - om medisiner og graviditet

Sørlandets sykehus- behandlingslinjer med filmer

Andre relevante nettsider

 Helsedirektoratet.no (Graviditet, fødel og barseltid)

Norsk Helseinformatikk

 Folkehelseinstituttet

 Sex og samfunn (prevensjon)

Nav.no

Gravid i arbeidslivet

Amathea (Veiledningstjeneste for uplanlagt graviditet.)

ATV-Arendal - Alternativ til vold