Kulturskolen i Birkenes og Lillesand

Innhold

I Kulturskolen i Birkenes og Lillesand kan du lære å danse og spille et instrument fra du er 4-5 år. Undervisningen foregår både individuelt og i gruppe. Kulturskolen ønsker å være et ressurssenter for alle og har samarbeid med barnehager, skoler, korps og kulturlivet ellers i begge kommuner.

Kulturskolens nettside