Søknad om elevpermisjon

Innhold

Søknad om elevpermisjon

Skal du søke barnet ditt fri fra skolen? Da ønsker vi at du bruker "Søknadsskjema for elevpermisjon".

Skal du ta barnet ditt ut over lengre periode enn 1 dag, må du søke om permisjon.   

NB! Skal barnet ut av skolen over lengre periode enn 2 uker (10 skoledager), må barnet skrives ut av skolen ved avreise og inn igjen når barnet kommer tilbake.

Kontaktlærer kan gi fri inntil 1 dag. Da holder det å søke i meldingsboka.

Link til søknadsskjema