Skoleskyss

Innhold

Elever som bor mer enn to km (1. trinn) eller fire km (2.-10. trinn) fra skolen, har rett på gratis skoleskyss. De får utlevert busskort på skolen i begynnelsen av skoleåret.

Informasjon om organisering av skoleskyss og skjemaer for søknad om spesialskyss, innmelding av elev med delt bosted m.m. finner du ved å klikke på lenken under.

Mer om skoleskyss