Vold og mobbing

Innhold

Birkenes kommune har en egen veileder om vold i nære relasjoner.

Den elektroniske versjonen finner du på Veileder om vold i nære relasjoner

Se også handlingsplan her  – vold i nære relasjoner

Dinutvei.no er en nasjonal veiviser ved vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep.  Nettstedet driftes av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, NKVTS, på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. På dinutvei.no finner utsatte, utøvere, pårørende og fagfolk oversikt over hjelpetilbud i hele landet, informasjon om vold og overgrep samt en spørsmål- og svartjeneste.

Birkenes kommune har også utarbeidet en egen veileder for hva du bør gjøre hvis du oppdager nettmobbing.

Barnevernet i Birkenes og Lillesand: 37 26 15 80

Barnevernvakta: 38 07 54 00

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

Politiet: 02800

Se retningslinjene her

Utdanningsdirektoratet har etablert en egen nettside om mobbing. Her finnes det råd til den som blir mobbet, den som kjenner noen som blir mobbet, foreldre til noen som blir mobbet og annen informasjon om mobbing.

NULLMOBBING