Krisesenter

Innhold

Birkenes kommune har avtale med Vest-Agder Krisesenter

Det er krisesentre for kvinner og deres barn, for menn og deres barn, og for kvinner i aktiv rus.

Alle tre sentrene er plassert i Kristiansand. De ligger adskilt i god avstand fra hverandre.

TELEFON KVINNER: 38 10 22 00  

TELEFON MENN: 913 66 524

Åpent hele døgnet!

Mer informasjon om Vest-Agder krisesenter finnr du her:

Vest-Agder krisesenter