Barneverntjenesten

Innhold

Barneverntjenesten i Bikenes kommune blir håndtert av Kristiansand kommune.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
4.etasje i Gyldengården
Gyldenløvesgate 23
Kristiansand

Åpningstider : 08:00 - 15:30                                  

Telefon: 38 07 59 30                                    

Epost: post.oppvekst@kristiansand.kommune.no

Postadresse:
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen
Postboks 4
4685 Nodeland 

Den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge er åpen fra kl. 15.00-08.00 på hverdager og døgnåpen i helger og på helligdager.
Les mer om Alarmtelefonen for barn og unge.

Da bør du kontakte barneverntjenesten. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store.  

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer.

Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig.

Skoler, barnehager og andre offentlige instanser har plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de vurderer at det er grunn til bekymring.

Du er ikke nødt til å oppgi navn når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt. Barneverntjenesten vil likevel helst at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

Vi ønsker at det skal være lav terskel  for å ta kontakt med oss.

Du kan drøfte bekymringen med en barnevernkurator, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen.

Man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding. Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare meldingen. I løpet av denne uken kan de kun kontakte deg, barnet og dets foresatte.

Barneverntjenesten må beslutte om saken skal tas inn til undersøkelse eller om meldingen skal henlegges i løpet ei uke.

Dersom bekymringsmeldingen tas inn i barneverntjenesten til undersøkelse, skal undersøkelsen vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i barnevernet med både foreldre og barnet. De kommer vanligvis også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen.

Når undersøkelsen er ferdig, avgjør barneverntjenesten hva som skal gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen.

På initiativ fra barneverntjenesten er det etablert en tiltakskjede for å gi gravide med rusproblemer og familier en oversikt på hvordan de kan få hjelp allerede før fødsel, og frem til barnet er 6 år. Tiltakskjeden gir detaljert beskrivelse på hvilken oppfølging barna skal ha, og hvem som har ansvar for hva.

Tiltakskjeden er et tverrfaglig samarbeid mellom Kristiansand kommune, Sørlandet sykehus HF og Nav Kristiansand. Hovedfokuset er å sikre at barn som blir eksponert for rus i svangerskapet får oppfølging, utredning og hjelpen de trenger fra dag én. Klikk på lenken for å lese mer om tiltakskjeden:

TILTAKSKJEDE RUS I SVANGERSKAPET

Barneverntjenesten kan kontaktes på tlf. 38 07 59 30 eller oppsøkes i Gyldengården, Gyldenløves gate 23, i 4. etasje.

Post sendes til:
Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen
Postboks 4
4685 Nodeland 

Du kan også sende skriftlig bekymringsmelding:

Skjema for privatpersoner

Skjema for offentlig ansatte

All bistand og hjelp fra barneverntjenesten er gratis.